Ukončenie pracovného pomeru a odstupné

Zamestnávateľ chce so mnou ukončiť pracovný pomer dohodou. Ako mám postupovať, aby som neprišiel o odstupné, čo musí byť uvedené v dohode o rozviazaní pracovného pomeru?

Medzi zamestnancom a zamestnávateľom je uzatvorený pracovný pomer na dobu neurčitú. Skončenie takéhoto pracovného pomeru je možné zo strany zamestnávateľa len z dôvodov a za podmienok stanovených v § 61 a nasl. Zákonníka práce. Z otázky môžeme predpokladať, že zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer so zamestnancom z dôvodu, že pre zamestnanca ďalej nemá prácu. V tomto prípade zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď alebo sa so zamestnancom dohodnúť na skončení pracovného pomeru, ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na interné rozhodnutie zamestnávateľa v súlade s ustanovením § 63 ods. 1 písm. b)
Zamestnávateľ je najprv povinný písomne rozhodnúť o organizačnej zmene a určiť, ktoré pracovné pozície sa zrušujú. Po rozhodnutí o organizačných zmenách a predtým, ako doručí zamestnancovi výpoveď, musí mu zamestnávateľ ponúknuť inú vhodnú prácu v súlade s ustanovením § 63 ods. 2 Zákonníka práce. Zamestnávateľ nie je povinný ponúknuť zamestnancovi inú vhodnú prácu, ak takéto pracovné miesto nemá.
V prípade skončenia pracovného pomeru z organizačných dôvodov výpoveďou alebo dohodou, patrí zamestnancovi pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Odstupné dostáva zamestnanec vyplatené po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne.
Ak sa zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú na skončení pracovného pomeru, v dohode musia byť uvedené dôvody skončenia, ak to zamestnanec požaduje alebo ak sa pracovný pomer skončil dôvodov organizačných zmien. Ak pracovný pomer zaniká dohodou z organizačných dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce, je potrebné uviesť túto skutočnosť v dohode medzi zamestnancom a zamestnávateľom, aby nevznikli následne pochybnosti o oprávnení zamestnanca na získanie odstupného.
Zamestnávateľ má možnosť skončiť pracovný pomer so zamestnancom z rovnakých dôvodov aj výpoveďou. Pracovný pomer následne zaniká uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je v tomto konkrétnom prípade dva mesiace. Ak dá zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti, nemôže po skončení pracovného pomeru počas nasledujúcich 3 mesiacov znovu vytvoriť zrušené pracovné miesto a prijať na toto pracovné miesto iného zamestnanca. Zamestnancovi patrí odstupné, ak došlo k skončeniu pracovného pomeru z dôvodov podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce, t.j. z organizačných dôvodov, bez ohľadu na skutočnosť, či bol pracovný pomer ukončený výpoveďou alebo dohodou.
Zdielať článok na Facebooku
27.05.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates