Veľká zmena pre nezamestnaných: Od 1. apríla nastane zásadná legislatívna úprava

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky informuje o novej legislatívnej zmene, ktorá vstúpi do platnosti od 1. apríla 2023. Bude sa týkať aktivačných prác, ktoré vykonávajú nezamestnaní ľudia. Cieľom rezortu je zlepšenie efektívnosti a adresnosti pri vyplácaní tohto príspevku a zároveň zvýšenie motivácie u nezamestnaných nájsť si prácu.

Aktivačné práce sa po rokoch zmenia

Aktivačné práce sa zaviedli ešte v roku 2004 a od tej doby neprešli výraznou zmenou. Majú pomáhať nezamestnaným, aby zvýšili svoje šance na trhu práce a aby nestratili pracovné návyky. Zväčša ide o vykonávanie menších prác v obci alebo meste, za čo je vyplácaný aktivačný príspevok. A práve ten sa už čoskoro zmení.

Od 1. apríla 2023 nadobudne účinnosť novela zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. Kľúčové je vypustenie časti paragrafu, čo bude v praxi znamenať ukončenie jedného zo spôsobov, akým štát vypláca aktivačný príspevok. Toto ustanovenie slúžilo uchádzačovi o zamestnanie na vykonávanie služieb v rozsahu najmenej 64 až 80 hodín mesačne na základe písomnej dohody medzi úradom práce a organizátorom činnosti. Tento paragraf umožňoval čerpanie príspevku 12 a viac mesiacov.

Keďže spôsob vyplácania aktivačných príspevkov doteraz upravovali dva zákony, mnohí ľudia to využívali a dostali sa do “paragrafového kruhu”. Jednoducho povedané, nezamestnaní môžu dookola preskakovať medzi dvoma paragrafmi celé roky tak, že reálne zostávajú bez stabilného zamestnania, dostávajú však aktivačný príspevok. Po poradách s kolegami z úradov práce a aj na základe ich zistení z praxe sme sa rozhodli v tom urobiť poriadok,“ vysvetľuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Dva projekty ako náhrada za zrušený paragraf

Ministerstvo informuje o dvoch projektoch, ktoré môžu nezamestnaní uchádzači o zamestnanie využiť. Prvým je projekt Podpora udržania pracovných návykov, ktorý sa rozbehne od 1. apríla. Nezamestnaný človek poberajúci dávku v hmotnej núdzi bude môcť vykonávať aktivačnú činnosťou formou menších služieb pre obec najviac počas šiestich mesiacov v rozsahu najviac 20 hodín týždenne. K dávke v hmotnej núdzi mu bude vyplatený aktivačný príspevok vo výške 75,70 €.

Druhou možnosťou je projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktorý je možné využívať aj v súčasnosti. Je zameraný na vykonávanie kvalifikovanejších činností, napríklad pomoc v školských a zdravotníckych zariadeniach alebo administratívna činnosť a je vhodný aj pre dlhodobo nezamestnaných. Príspevok sa poskytuje 3 až 5 mesiacov a je vo výške životného minima pre rok 2023, čo predstavuje výšku 234,42 € mesačne.

Ministerstvo chce uchádzačov o zamestnanie motivovať hlavne k tomu, aby si našli riadne zamestnanie. Na trhu práce je momentálne viac ako 90-tisíc voľných pozícií, pričom takmer 9-tisíc z nich je určených pre osoby s nízkou alebo žiadnou kvalifikáciou. Všetky detaily o zmenách v aktivačných prácach nájdete aj na stránke ministerstva práce.

 

 

  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: RED, Foto: gov
 
Staršie správy