Ako napísať Win-Win motivačný list radí Josephine Swift, odborná garantka projektu Prázdninová kariéra na Pláži

Váš motivačný alebo sprievodný list je "druhá“, avšak veľmi dôležitá časť vašej žiadosti o prácu. Váš životopis (Curriculum Vitae /Resume) je informatívny list s faktami, ako sú vaše osobné údaje, najvyššie dovŕšené vzdelanie, vaša prax, pracovné skúsenosti, ako aj záľuby.

Váš motivačný list vám dáva príležitosť ukázať svoju osobnosť a vyjadriť, prečo ste najlepší kandidát na túto prácu. Uistite sa, že motivačný list podporuje váš životopis a zdôraznite relevantné informácie o vašich kompetenciách, skúsenostiach a úspechoch.

Zopár rád:

Čo nerobiť:

 1. "Priemer nestačí". Váš motivačný list musí byť iný ako ostatné. Takže nekopírujte motivačný list od ostatných, ale uistite sa, že je list naladený na spoločnosť a prácu, o ktorú žiadate. Motivačný list je osobný list, preto použite svoj vlastný štýl, aby ste ukázali, kto ste.
 2.  "Držte sa pointy". Spoločnosti chcú vedieť, prečo chcete pracovať v ich spoločnosti, takže nepoužívajte zložité jazykové konštrukcie, ani dlhé poetické frázy. Buďte čo najkonkrétnejší.
 3.  "Neurobte z vášho  motivačného  listu a vášho  životopisu " duplikát ". Motivačný list by mal dopĺňať váš životopis, v ktorom môžete vyzdvihnúť niektoré z príslušných položiek vášho životopisu.
 4.  "Nepreháňajte". Uistite sa, že vo svojom motivačnom liste (práca, vzdelanie alebo iné zručnosti) neuvádzate nové položky, ktoré nie sú uvedené vo vašom životopise.
 5.  Uistite sa, že máte "serióznu" e-mailovú adresu. V žiadnom prípade nepoužívajte e-mailovú adresu vášho súčasného zamestnávateľa.

Čo robiť:

 1. Jasne uveďte, prečo  by mala spoločnosť, o ktorú máte záujem, vybrať práve vás na hľadanú pozíciu/prácu. Buďte konkrétny, presvedčivý, bez arogantnosti.
 2. Ak poznáte meno zodpovednej osoby (zistite si kontakt na ich web stránke) začnite svoj list s týmto menom. Táto osoba sa bude cítiť osobne oslovená vaším listom, čo je vždy pozitívne a efektívne.
 3.  Začnite vždy so svojimi pozitívnymi vlastnosťami a skúsenosťami. Vyhnite sa téme slabých  miest, na tie sa vás budú pýtať na pohovore s vami, preto ich nezmieňujte vo svojom liste.
 4. Formulujte svoj motivačný list pozitívne a orientovaný na vašu profesionálnu budúcnosť.
 5. Podporte svoje vyhlásenia s faktami a skúsenosťami. Vaše najväčšie úspechy v práci. Vyznamenania. Použite napríklad aj skúsenosti zo svojho osobného  života.
 6. Zozbierajte informácie o spoločnosti. Týmto spôsobom prejavíte skutočný záujem pracovať pre túto spoločnosť.  Prispôsobte svoj motivačný list potrebám a funkciám spoločnosti. Ušite svoj motivačný list na mieru spoločnosti.
 7. V motivačnom liste uveďte iba tie najdôležitejšie fakty a predošlé skúsenosti. Držte sa overených faktov, stručne, jasne, priehľadne. Nezabudnite povedať niečo o vás, ako o osobe.
 8. Uveďte, čo ste do dnešného dňa dosiahli na vzdelávacej, ako aj odbornej úrovni (predchádzajúce práce). Napíšte o vašej kariérnej perspektíve.
 9.  Uveďte, prečo sa líšite od ostatných kandidátov s rovnakým vzdelaním a skúsenosťami a prečo by si mali vybrať práve vás.

Každú stredu od 15:30 do 18:00 môžete aj váš motivačný list skonzultovať bezplatne v rámci projektu Prázdninová kariéra na Pláži s Josephine Swift, odbornou garantkou projektu. Čakáme vás na Magio Pláži v kariérnom centre oproti športovým ihriskám.

Ako napísať Win-Win motivačný Galéria fotiek (2)

Viac o téme: Kariéra na pláži
 • Autor: © Zoznam
 • Zdroj: Zdroj: Kariéra.sk
Staršie správy