Horúčavy na pracovisku? Netrpte v práci, toto vám musí zamestnávateľ zabezpečiť

Aby mohli zamestnanci v práci podávať stopercentný výkon, musí im zamestnávateľ zabezpečiť vhodné pracovné podmienky. Jedným z dôvodov, ktoré výrazne narušujú pracovnú činnosť, sú vysoké teploty. Nezáleží pritom na tom, či ide o zamestnancov pracujúcich v interiéri alebo exteriéri, každému z nich musia byť poskytnuté vhodné podmienky na prácu. Viete, čo všetko je zamestnávateľ povinný zabezpečiť svojim zamestnancom v prípade vysokých teplôt a horúčav?

Únava, vyčerpanosť, malátnosť, pokles výkonnosti - aj takto dokážu pôsobiť extrémne horúčavy na ľudský organizmus. Je preto v záujme zamestnávateľa zabezpečiť optimálne pracovné podmienky. 

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečiť svojim zamestnancom také pracovné podmienky, aby si mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku a ktoré im umožnia čo najlepší výkon práce. Súčasne by mal utvárať primerané pracovné podmienky, starať sa o vzhľad a úpravu pracoviska, sociálnych zariadení a zariadení na osobnú hygienu.

Zamestnávateľ tiež musí na pracovisku zabezpečiť optimálne hodnoty mikroklímy, a to jednak stavebným riešením budovy a tam, kde to stavebné riešenie neumožňuje, musí zabezpečiť tieto podmienky technickými opatreniami. 

V prípade vnútorného pracoviska, na ktorom sa vykonáva dlhodobá práca a kde nemožno zabezpečiť optimálne hodnoty, zamestnávateľ musí zabezpečiť aspoň  prípustné hodnoty mikroklimatických podmienok okrem 

a) pracoviska, kde nemožno technickými opatreniami odstrániť záťaž teplom alebo záťaž chladom z technologických dôvodov, alebo

b) mimoriadne teplých dní

Mimoriadne teplý deň je deň, v ktorom teplota vonkajšieho vzduchu nameraná v tieni dosiahla hodnotu vyššiu ako 30 °C.


Aké sú optimálne a prípustné teploty pre jednotlivé pracovné triedy?

 • Trieda práce 1a

Do tejto kategórie patrí práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou, ako napríklad administratívne práce či kontrolná činnosť, práca posediačky spojená s ľahkou manuálnou prácou rukami a ramenami (písanie na stroji, práca s PC, jednoduché šitie, laboratórne práce, zostavovanie alebo triedenie drobných ľahkých predmetov).                

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 - 27°C, prípustná 20 - 28°C.     
             

 • Trieda práce 1b

Práca prevažne posediačky spojená s ľahkou manuálnou činnosťou rúk a ramien v bežných pracovných podmienkach; presúvanie ľahkých bremien alebo prekonávanie malých odporov (riadenie osobného a koľajového vozidla, automatizované strojové opracovávanie a montáž malých ľahkých dielcov, kusová práca nástrojárov a mechanikov, práca v pokladniach).  

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 - 25°C, prípustná 19 - 27°C.
 

 • Trieda práce 1c

Prevažujúca práca s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh (riadenie nákladného vozidla, traktorov, autobusov a trolejbusov, robotníčky v potravinárskej výrobe, mechanici, práca s ručným lisom). Práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh spojená s prenášaním bremien do 10 kg (predavači vrátane pokladníčok, lakovanie, zváranie, sústruženie, strojové vŕtanie, robotník v oceliarni, ťahanie alebo tlačenie ľahkých vozíkov), práca sestry alebo ošetrovateľky pri lôžku,

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 - 24°C, prípustná 17 - 26°C.

 • Trieda práce 2a

Práca postojačky s trvalým zapojením oboch horných končatín v predklone alebo kľačiačky, chôdza (údržba strojov, skladníci s občasným prenášaním bremien do 15 kg, mäsiari na bitúnkoch, spracovanie mäsa, pekári, maliari izieb, operátori poloautomatických strojov, montážne práce na montážnych linkách v automobilovom priemysle, výroba kabeláže pre automobily, priemyselné žehlenie bielizne, čistenie okien).    

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 18-21°C, prípustná 15- 25°C.     
       

 • Trieda práce 2b

Práca postojačky alebo s chôdzou s trvalým zapojením oboch horných končatín, trupu, chôdza, práca v stavebníctve pri tradičnej výstavbe, čistenie menších odliatkov zbíjačkou a brúsením, príprava foriem na 15 až 50 kg odliatky, fúkači skla pri výrobe veľkých kusov, obsluha gumárenských lisov, práca s lisom v kováčňach, záhradnícke práce a práce v poľnohospodárstve. 

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17-20°C, prípustná 12- 25°C.         

 • Trieda práce 3

Intenzívna práca ramenami a trupom (manipulácia s ťažkými bremenami do 25 kg, práca s lopatou, rezanie, hobľovanie alebo rúbanie tvrdého dreva, práca s motorovou pílou, zvážanie dreva, ručné kosenie, kopanie, tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom, otĺkanie odliatkov, príprava foriem pre veľké odliatky, kladenie betónových tvárnic, práce v poľnohospodárstve s vysokým podielom ručnej práce).        

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka sa v tejto triede nestanovuje.       

 • Trieda práce 4

Veľmi intenzívna práca v rýchlom až maximálnom tempe (práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg). Chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku, rýchla chôdza, beh.  

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka sa v tejto triede nestanovuje.       
 

Čo by mal zamestnávateľ zabezpečiť na pracovisku pri záťaži teplom?

 1. Tienenie
  Zamestnávateľ by mal zabrániť prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná alebo svetlíky žalúziami alebo roletami.
 2. Vetranie
  Zamestnanci by mali mať zabezpečený prívod čerstvného vzduchu ventilátormi, vzduchotechnikou či klimatizáciou.
 3. Pitný režim
  Pre zamestnancov by mal byť na pracovisku dostupný dostatok pitnej vody, pričom zamestnávateľ musí pitnú vodu zabezpečiť na vlastné náklady. 
 4. Prestávky v práci
  V prípade potreby umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou.
 5. Úprava pracovného času
  Zamestnávateľ môže upraviť pracovný čas v prípade, že teploty na pracovisku nezodpovedajú predpísaným hodnotám, zamestnanci môžu v takom prípade pracovať napríklad štyri hodiny dopoludnia a štyri hodiny poobede. Môžu tak pracovať napríklad ráno od 7.00 do 11.00 a poobede od 15.00 do 19.00, ale vždy musí  byť zachovaná prestávka medzi koncom  jednej a začiatkom druhej zmeny minimálne 12 hodín. 
Zdielať článok na Facebooku
26.06.2017  |  Zdroj: Poradňa, uvzsr; Foto: thinkstockphotos.com, ioz
Hodnotenie článku:
3.0/5 (2 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates