Vyššie stravné aj príspevky: Od 1. júna nás čakajú tieto zmeny

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v reakcii na zvyšujúce sa ceny oznámilo zvýšenie súm príspevkov na stravovanie s účinnosťou od 1. júna 2023. Cieľom tejto úpravy je zmierniť dôsledky inflácie a zabezpečiť zamestnancom adekvátnu náhradu za stravovanie počas pracovných ciest. Nové príspevky majú vplyv nielen na výdavky na stravovanie zamestnancov, ale aj na príspevky zamestnávateľa, hodnoty gastrolístkov a daňové odpočty pre samostatne zárobkovo činné osoby. Poďme sa na tieto strany pozrieť bližšie.

Výška príspevku na stravu

Výška stravného bola upravená na základe dĺžky trvania služobnej cesty s tromi rôznymi časovými pásmami. Od 1. júna 2023 budú nové sumy stravného nasledovné:

 • Časové pásmo 5 až 12 hodín: 7,30 EUR (predtým 6,80 EUR)
 • Časové pásmo nad 12 hodín do 18 hodín: 10,90 EUR (predtým 10,10 EUR)
 • Časové pásmo nad 18 hodín: 16,40 EUR (predtým 15,30 EUR)

Príspevky zamestnávateľa

Zvýšenie príspevkov na stravovanie má priamy vplyv na príspevky zamestnávateľov na stravovanie zamestnancov. Podľa zákona musia zamestnávatelia prispievať minimálne 55 % ceny jedla alebo maximálne 55 % ceny jedla poskytnutého počas pracovnej cesty trvajúcej 5 až 12 hodín. S upravenými sumami príspevkov na stravovanie, ktoré sú účinné od 1. júna, sa maximálna možná výška príspevku zamestnávateľa zvýši na 4,02 eura, čo zodpovedá 55 % zo 7,30 eura. Zvyšné náklady na stravovanie si zamestnanci môžu hradiť z vlastného vrecka s možnosťou ďalších príspevkov zo sociálneho fondu.

Hodnoty gastrolístkov

Na základe výšky príspevku na stravovanie sa upravuje aj hodnota cestovných lístkov. Od 1. júna by minimálna hodnota v gastrolístkoch by mala predstavovať aspoň 75 % stravného poskytovaného počas pracovnej cesty trvajúcej 5 až 12 hodín. Nová najnižšia možná hodnota gastrolístka bude 5,48 eura, čo predstavuje presne 75 percent nového stravného vo výške 7,30 eura. Zamestnávatelia sú povinní prispieť minimálne 55 percentami z ceny gastrolístka, pričom nesmie presiahnuť 55 percent stravného poskytnutého počas pracovnej cesty trvajúcej 5 až 12 hodín. Príspevky zo sociálneho fondu môžu čiastočne pokryť náklady na gastrolístky, zvyšok je na zodpovednosti zamestnanca.

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie odráža sumu, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na výdavky na stravu alebo na gastrolístky. S účinnosťou od 1. júna sa minimálny finančný príspevok zvýši na 3,02 eura, čo sa vypočíta ako 55 percent zo 75 percent sumy 7,30 eura. Maximálny finančný príspevok sa zvýši na 4,02 €, čo predstavuje 55 percent zo 7,30 €. Podobne ako pri príspevkoch na stravovanie a lístky môžu zamestnávatelia ponúknuť ďalšie príspevky zo sociálneho fondu, ktoré nie sú obmedzené.

Vplyv na samostatne zárobkovo činné osoby

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si uplatňujú preukázateľné daňové výdavky, môžu do svojich odpočtov zahrnúť aj príspevky na stravovanie. Dokladovanie výdavkov na stravu sa už nevyžaduje, náklady však nesmú presiahnuť 55 % hodnoty časového pásma v rozsahu 5 až 12 hodín za každý pracovný deň, čo predstavuje maximálne 4,02 EUR na základe nového príspevku na stravu vo výške 7,30 EUR.

Koľko zamestnanci minú na obedy?

V nedávnom prieskume Kariéra.sk. Sme sa čitateľov pýtali na výšku výdavkov na obedy počas pracovného dňa. Väčšina respondentov (57,29 %) vyčleňuje na svoje poludňajšie stravovanie rozpočet vo výške 5 až 10 EUR. Zaujímavosťou je, že až 26,73 % respondentov vynakladá na obedy približne 1-5 EUR, pričom uprednostňujú finančne nenáročné možnosti. Menšie percento (10,51 %) vynakladá 10-15 EUR, zatiaľ čo ešte menšia skupina (2,70 %) si dopraje jedlo za 15-20 EUR. Vybraná skupina (0,70 % a 2,07 %) míňa 20-30 EUR a 30-50 EUR.

{{ poll.title }}

 • {{ question.text }} *
  {{ question.context }}
 • Vyhodnotenie
  Úspešnosť
  {{ succeeded.percent }}%
  Počet správnych odpovedí
  {{ succeeded.count }}/{{ questions.length }}

 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy