DPD: Vďaka školeniam a vzdelávaniu zamestnanci pracujú efektívnejšie

DPD Slovensko, ako jeden z kľúčových hráčov na trhu kuriérskych služieb, kladie veľký dôraz na profesionalitu svojich zamestnancov. Medzi benefity určite patria aj školenia, na ktorých kvalite a adresnosti si DPD dáva záležať. Firma zaškolí každého nového zamestnanca, tým sa ale procesy vzdelávania a nadobúdania zručností nekončia.

DPD Slovensko patrí do najväčšej siete na prepravu balíkov v Európe, DPDgroup. Na Slovensku má DPD viac ako 300 zamestnancov a 600 kuriérov, ktorí sa denne starajú o bezproblémové doručovanie zásielok od odosielateľa k príjemcovi. Zodpovednosť za bezchybné procesy je na pleciach zamestnancov z rôznych divízií.

DPD je súčasťou medzinárodnej prepravnej siete so špecifickými procesmi a postupmi, ale aj s firemnou kultúrou, ktorú si pestuje a rozvíja v každej krajine, kde má DPDgroup svoje zastúpenie, preto každý nový pracovník hneď po nástupe na svoju pracovnú pozíciu prejde zaškolovacím procesom. Najskôr absolvuje zákonné školenia, a potom nasledujú odborné školenia zodpovedajúce profesii nového zamestnanca.

DPD je moderná kuriérska spoločnosť a ako taká musí pravidelne inovovať svoje služby, aby kopírovali požiadavky meniaceho a rozvíjajúceho sa trhu. Školenia preto neabsolvujú len noví zamestnanci, ale DPD sa sústredí aj na stálych zamestnancov či kuriérov. Vzdelávanie je kontinuálne a podľa aktuálnej potreby, skupinové alebo individuálne. „Naši kuriéri denne prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, navonok reprezentujú našu spoločnosť a musia poznať postupy a technológie využívané pri doručení, preto skutočne dbáme na to, aby sa aj oni cítili spokojne vo svojej úlohe,“ hovorí Zuzana Amtmann, personálna manažérka spoločnosti DPD. O rozvoj zručností kuriérov DPD sa starajú interní školitelia. Potrebné vedomosti získavajú nielen na tréningoch, ale ak je to potrebné aj priamo v teréne na konkrétnych situáciách. „Základom je odniesť si zo školenia nielen vedomosti, ale aj zručnosti. Preto si nadobudnuté vedomosti účastníci školení v rámci školenia aj skúšajú v praxi v situačných hrách. Chceme, aby sa zamestnanci vzdelávali efektívne, zapájali všetky zmysly a kooperovali v rámci sociálnej skupiny. Veľmi sa nám to osvedčilo,“ hovorí Zuzana Amtmann.

DPD: Vďaka školeniam a Galéria fotiek (3) Zdroj: DPD

Školeniami prechádzajú aj manažéri v DPD. Pracovníci personálneho oddelenia sa manažérom venujú individuálne. Každý jeden prejde tzv. manažérskou akadémiou, či už je nový na svojej pozícii alebo sa kariérne posunul. „Pre manažérov využívame aj externých školiteľov, aby bol ich rozvoj čo najefektívnejší. Každému manažérovi pripravíme osobitný rozvojový plán,“ dopĺňa personálna manažérka DPD.

Voľné pracovné miesta v spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Skenerista SC v kuriérskej spoločnosti DPD

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 650 – 850 €

Hlavnou náplňou práce je vykladanie a nakladanie balíkov, manipulácia s balíkmi pomocou paletového vozíka a pomoc kuriérom. Celú ponuku nájdete na Kariéra.sk.

Manipulátor/Skladník na 8 hodín denne

Miesto práce: Bratislava

Ponúkaný plat: 650 – 850 €

Na tejto pozícii vás čaká vykladanie a nakladanie balíkov, manipulácia s balíkmi pomocou paletového vozíka a pomoc kuriérom. Viac sa o tejto ponuke dočítate na Kariéra.sk.

Viac o téme: Vzdelávanie Zamestnanci Školenia Efektivita DPD
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: https://karierainfo.zoznam.sk
  • Advertoriál

Súvisiace články