Ako predpovedať úspech kandidáta? Hoďte ho do vody, odhalí silné aj slabé stránky

Ilustračné fotoIlustračné foto

Ani svetoznáma kapela, ani obojsmerný prúd. ACDC alebo assessment (hodnotiace) a development (rozvojové) centrá predstavujú efektívne nástroje vo svete HR. Prostredníctvom dôveryhodnej simulácie pracovného prostredia a úloh odhaľujú silné stránky kandidáta, na ktorých možno stavať, ale tiež oblasti, ktoré vyžadujú rozvoj. 

Predstavujú súbor testov, rozhovorov a praktických cvičení, ktorých cieľom je zhodnotenie potenciálu a aktuálnej úrovne schopností na základe pozorovaného výkonu a správania hodnoteného. Výstupom z neho je hodnotiaca správa, ktorá zahŕňa podrobný feedback, ako aj odporúčania pre rozvoj. 

V akých situáciách a prečo použiť AC?

Predstavte si nasledujúcu situáciu: Boli ste povýšený na novú pozíciu. Ešte predtým však musíte nájsť za seba nástupcu, ktorý naplní očakávania vás i firmy. Kolegov poznáte už dlho a ako v každom kolektíve sa vzťahy medzi vami a vašimi podriadenými líšia - niektoré sú lepšie, iné horšie. Chcete však rozhodovať férovo a na základe reálnych schopností spolupracovníkov. Ako však ostať objektívny, keď k nim máte tak blízko? Využite Assessment centrum. Zabezpečíte tak férovosť celého procesu.  

Ako predpovedať úspech kandidáta? Galéria fotiek (3)

Fair play

Objektívny a férový proces výberu kandidáta dosiahnete hneď niekoľkými spôsobmi: 

• Vďaka princípu (minimálne) štyroch očí, ktorý znižuje riziko skreslenia a chyby. V praxi to znamená, že hodnotená osoba je vždy pozorovaná aspoň dvoma hodnotiteľmi, ktorí navzájom konzultujú svoje pozorovania. 
    • Správanie hodnoteného je v jednotlivých úlohách porovnávané s dopredu stanovenými kritériami. Vopred určené schopnosti, tzv. kompetencie, sú definované cez konkrétne zručnosti, ktoré by mal človek ovládať. Tie sú následne v rôznych úlohách pozorované a zaznamenávané. 
    • Zaškolením hodnotiteľov a ich kalibráciou pred začiatkom hodnotenia.

Príležitosť predviesť sa 

Samotní účastníci vnímajú tento prístup ako férový. Majú priestor jasne preukázať svoje schopnosti a proces je transparentný, nakoľko po ukončení hodnotenia obdrží účastník záverečnú správu so spätnou väzbou a odporúčaniami, aké oblasti by mal hlbšie rozvíjať.
Nie je neobvyklé nechať si Assessment centrum administrovať externým dodávateľom, čím sa úplne vyhnete podozreniu, že by akúkoľvek rolu hrali vzťahy s kolegami či nadriadeným. Získate tak nielen náhľad nezaujatých odborníkov, ale i kredibilitu a dôveru v interné výberové procesy medzi zamestnancami. 

Hoďte ich do vody

Uvediem ďalší príklad. Chcete obsadiť manažérsku pozíciu niekým zvonku. Máte za sebou triedenie životopisov a dve kolá pohovorov. Zostali vám uchádzači, ktorí sú svojimi kvalitami veľmi porovnateľní – majú výborné životopisy, roky cenných skúseností a počas pohovorov urobili dobrý dojem. Neviete podľa čoho sa medzi nimi rozhodnúť. Papier znesie. Vy však potrebujete vidieť, ako zvládnu každodennú pracovnú náplň a tempo vo firme. Vďaka Assessment centru získate náhľad do skutočných praktických schopností kandidátov. 

Ako predpovedať úspech kandidáta? Galéria fotiek (3)

Dokáže predpovedať úspešnosť kandidáta 

Assessment centrum je založené na pozorovaní správania hodnotených. To znamená, že: 
    • Vytvára situácie simulujúce pracovné prostredie a sleduje úroveň schopností, akými sú komunikácia, flexibilita, strategické myslenie, plánovanie, organizácia a iné. 
    • Identifikuje silné stránky, vďaka ktorým môže účastník na pozícii uspieť, alebo naopak tie slabšie, ktoré by mu mohli spôsobovať problémy.
    • Vďaka svojej praktickej forme dokáže vo veľkej miere predpovedať úspech na pracovnej pozícii.

Šetrí náklady, znižuje fluktuáciu

Overte si kandidáta priamo cez jeho výkon v úlohách, ktoré dôverne pripomínajú jeho potenciálnu budúcu prácu. Dosadiť správneho človeka na správne miesto znamená pre firmu nielen úsporu nákladov a nižšiu fluktuáciu zamestnancov, ale tiež kvalitne odvedenú prácu, ktorá sa v konečnom dôsledku odrazí na zisku firmy. Ak vás tento HR nástroj zaujal a chcete sa o ňom dozvedieť viac, fundovaní HR odborníci vám poradia, ako na to alebo zastrešia celý proces. 

 
Staršie správy