Raketová kariéra a rozprávkový plat. Kto vravel, že matematika je nudná?

Skvelé pracovné prostredie, rýchly kariérny posun a v neposlednom rade aj štedré finančné ohodnotenie. Znie to až príliš dobre na to, aby to bola pravda?

Sú neviditeľnými a zároveň nenahraditeľnými členmi spoločnosti. Vďaka ich práci sa môžeme každodenne spoľahnúť na poisťovne a ich produkty. Aktuári, o ktorých je reč, sú veľmi dôležitou súčasťou finančného a ekonomického sveta a majú dosah na každého z nás. Čo teda konkrétne robia?

Základom je štúdium

„Aktuári „strážia“ poisťovne, aby zazmluvnené poistné plnenia dokázali v budúcnosti aj skutočne vyplatiť. Majú zodpovednosť voči klientom, predstavenstvu poisťovne, ako aj regulátorovi a pravidelne preverujú budúcu stabilitu poisťovne. Na to používajú modely, ktoré zahŕňajú všetky finančné toky a riziká poisťovne, a teda sú zjednodušenou napodobeninou firmy. vraví Zuzana Weber, aktuárka v Zurich Insurance Company a členka  Rady Slovenskej spoločnosti aktuárov.

Cesta k aktuárstvu vedie cez vysokoškolské štúdium. Aktuár denne rieši komplexné otázky a na to potrebuje prepájať vedomosti z rôznych odborov, ako sú napríklad matematika, informatika, ekonómia, účtovníctvo, programovanie, ale aj komunikácia. Ich vzdelávanie sa nekončí štúdiom na univerzite, ale pokračuje ďalej počas celej kariéry. Na Slovensku sa aktuárstvo dá študovať na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave. Príbuzné študijné programy má ale aj Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, či Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Cesta k aktuárstvu vedie cez vysokoškolské štúdium. Zdroj: Unsplash Galéria fotiek (3) Cesta k aktuárstvu vedie cez vysokoškolské štúdium. Zdroj: Unsplash

Vysoké nároky na vzdelanie a možnosť uplatniť sa kdekoľvek na svete sa odrážajú aj v platovom ohodnotení tejto profesie. Ak sa pozrieme na aktuálne pracovné ponuky, zistíme, že ponúkaný plat na pozíciu aktuára v poisťovniach, bankách či iných inštitúciách, sa pohybuje od približne dvoch do piatich tisíc eur. „Pre aktuárstvo je špecifický vyšší nástupný plat a možný aj rýchlejší kariérny rast. Ja konkrétne som sa z pozície klasického junior aktuára prepracoval cez rôzne pozície až na Zodpovedného aktuára v poisťovni a následne na Senior manažéra v audítorskej spoločnosti. Mám na zodpovednosti výsledky práce ostatných aktuárov v našej spoločnosti, kde riešime dôležité problémy našich klientov.“ vraví Štefan Poláček, skúsený aktuár z PWC Slovensko.

Skvelá komunita ako bonus

Aktuárstvo teda nie je len o matematike a množstve čísiel, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Ľudia na tejto pozícii sú zodpovední za množstvo procesov, robia špecifické a často kľúčové rozhodnutia pre strategické plánovanie a ochranu klientov.

„Aktuár sa môže rozhodnúť pre špecializáciu v niektorej oblasti. Alebo sa môže vydať aj po manažérskom rebríčku. Keďže aktuár je niekto, kto má prehľad o dianí v celej poisťovni, a mal by mu rozumieť ako celku, je vhodným kandidátom až do predstavenstva poisťovne.  Taktiež stojí za spomenutie, že aktuári môžu pracovať v akejkoľvek spoločnosti, na pozícii, kde je potrebné komplexne zhodnotiť a ohodnotiť riziká a ich dopady,“ vysvetľuje dôležitosť aktuárov Zuzana Weber.

Okrem platu či kariérneho rastu skúsení aktuári často skloňujú aj veľmi prajnú komunitu. Vyznačuje sa ochotou jednotlivcov, ale aj neustálym vzdelávaním a posúvaním sa dopredu. Pre nádejných aktuárov je tiež dôležitý fakt, že dopyt zo strany spoločností po zamestnancoch na tieto pozície je enormný. „Pravidelne pribúdajú nové a nové ponuky na aktuárov a im príbuzné profesie. Sme žiadaní v slovenských aj zahraničných spoločnostiach. Študenti aktuárstva sa teda podľa môjho názoru o uplatnenie báť nemusia,“ uzatvára Štefan Poláček.

Aktuári často skloňujú aj veľmi prajnú komunitu. Zdroj: Unsplash Galéria fotiek (3) Aktuári často skloňujú aj veľmi prajnú komunitu. Zdroj: Unsplash

  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: RED Foto: Unsplash

Súvisiace články

Staršie správy
Staršie správy