Minimálna mzda 2021: Aké zmeny môžeme očakávať?

Zdroj: Canva Pro

Minimálna mzda predstavuje sumu, ktorá sa každoročne mení. Spravidla sa stretáme s jej zvýšením. Rovnako je to aj tento rok. Aká bude jej výška? Pozrite si prehľad zmien na rok 2021.

Aká bude výška minimálnej mzdy 2021?

Minimalna mzda pre rok 2021 predstavuje sumu 623 € ročne. Hodinová minimálna mzda je vo výške 3,580 €.

A ako sa táto suma počíta? Každoročne sa využíva automatický vzorec. Ten predstavuje 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza danému kalendárnemu roku.

To znamená, že na výpočet minimálnej mzdy 2021 sa využívala priemerná mesačná nominálna mzda z roku 2019.

Výška minimálnej mzdy bola schválená vládou SR dňa 26. 8. 2020.

Zmeny pri výpočte minimálnej mzdy

Zákon o minimálnej mzde, platný do 31. 12. 2020 určoval, že na minimálnu mzdu sa bude využívať 60 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca.

Na rok 2021 sa však zákon zmenil a percentá sa znížili. Minimálna mzda na tento rok sa počíta z 57 % z priemernej mesačnej nominálnej mzdy.

Nominálna mzda z roku 2019 predstavuje sumu 1092 €. Podľa predchádzajúceho výpočtu by mala mzda predstavovať 656 €, no novelizáciou zákona sa suma o niekoľko eur znížila.

Vedeli ste, že …

… v upravenom týždennom pracovnom čase, čiže do 40 hodín týždenne, sa hodinová mzda zaokrúhľuje na 3 desatinné miesta? Do 31. 12. 2020 to boli 4 desatinné miesta.

Porovnanie minimálnej mzdy 2021 a 2020

Minimálna mzda na tento rok sa zvýšila o 43 € a minimálna hodinová mzda o 0,247 €.

V roku 2020 dosahovala mesačná mzda výšku 580 € a hodinová mzda 3,333 €. Tento rok si prilepšíte a čísla budú vyzerať o niečo lepšie. Mesačná mzda predstavuje 623 € a hodinová 3,580 €.

Minimálna mzda 2021: Aké Galéria fotiek (4) Zdroj: Canva Pro

Výšku ovplyvňuje aj náročnosť práce

Výšku minimálnej mzdy ovplyvňuje jeden dôležitý faktor. Je ním náročnosť práce. Čím je náročnejšia, tým viac zarobíte. Výška 623 € je suma, ktorú získate za I. stupeň náročnosti. Pre každý stupeň sa cena navyšuje o 43 €. Stupňov práce je 6.

 

Stupeň náročnosti

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda

Minimálna hodinová mzda

1.

1,0

623 €

3,580 €

2.

1,2

739 €

4,247 €

3.

1,4

855 €

4,914 €

4.

1,6

971 €

5,580 €

5.

1,8

1087 €

6,247 €

6.

2,0

1203 €

6,914 €

 

Cena práce v roku 2021

Minimálna mzda nie je jediná, ktorá sa v roku 2021 zvýši. Rovnako je na tom cena práce. Jej zvýšenie predstavuje 58,12 €.

Cena práce sa je súčtom hrubej mzdy, zdravotného poistenia a sociálneho poistenia. Pre porovnanie si môžete pozrieť tento a minulý rok:

 

 

2021

2020

Hrubá mzda

623 €

580 €

Zdravotné poistenie

62,30 €

58 €

Sociálne poistenie

156,98 €

146,16 €

Cena práce

842,28 €

784,16 €

 

Doplatok k minimálnej mzde

Zamestnávatelia by nemali zabúdať na doplatok k minimálnej mzde. Ten by mali poskytnúť vtedy, ak je mzda zamestnanca nižšia ako minimálna mzda. A to aj pri odpracovaní plného pracovného času.

Doplatok sa počíta jednoduchým vzorcom. Vyzerá takto: minimálna mzda - dosiahnutá mzda v kalendárnom mesiaci. Rozdiel predstavuje doplatok.

Do dosiahnutej mzdy sa nepočíta:

 • nadčas
 • mzdové zvýhodnenie, napríklad za prácu vo sviatok alebo cez víkend
 • nočná práca
 • neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku
 • kompenzácia za sťažený výkon práce.

Minimálna mzda 2021: Aké Galéria fotiek (4) Zdroj: Canva Pro

Ustanovený kratší týždenný pracovný čas

Pracovný čas je podľa Zákonníka práce maximálne 40 hodín týždenne. Pri takomto pracovnom čase získa zamestnanec minimálnu mzdu v hodnote 3,580 €/hod.

Pracovný čas sa však mení podľa toho, či ide o jedno, dvoj alebo trojzmennú prevádzku. Dvojzmenná prevádzka má maximálny pracovný čas 38,75 hodiny a trojzmenná 37,50 hodiny.

Pri ustanovenom kratšom týždennom pracovnom čase sa minimálna mzda na hodinu vypočíta vzorcom: 40 / pracovný čas * hodinová minimálna mzda pri pracovnom čase 40 hodín týždenne.

To znamená:

 • 40-hodinový týždenný pracovný čas - 3,580 €/hod.
 • 38,75-hodinový týždenný pracovný čas - 3,695 €/hod.
 • 37,50-hodinový týždenný pracovný čas - 3,819 €/hod.
 • 33,50-hodinový týždenný pracovný čas - 4,275 €/hod.
 • 30-hodinový týždenný pracovný čas - 4,773 €/hod.

Zvýšenie odvodov

So zvýšením minimálnej mzdy je potrebné počítať so zvýšením odvodov. Pri mzde 623 € zaplatí zamestnanec za zdravotné poistenie 24,92 €. V porovnaní s minulým rokom, kedy sa platilo 23,20 €, ide o 1,72 € nárast.

Odvody do sociálnej poisťovne sú vo výške 58,56 €. Za rok 2020 predstavovali 54,52 €. Rozdiel tak tvorí 4,04 €.

Spolu so všetkými poplatkami sa zvyšuje suma nezdaniteľnej časti základu dane. Jej hodnota je 375,95 €. Výška dane pre minimálnu mzdu predstavuje 31,08 €.  

Zmena výšky príplatkov

Okrem zmeny minimálnej mzdy sa môžete tešiť na zmenu príplatkov. Od 1. 1. 2021 sa zvýšili príplatky za:

 • prácu v sobotu
 • prácu v nedeľu
 • nočnú prácu.

Minimálna mzda 2021: Aké Galéria fotiek (4) Zdroj: Canva Pro

Za prácu v sobotu by ste mali dostať mzdové zvýhodnenie v hodnote minimálne 1,79 €/hod. Suma sa so zamestnávateľom môže dohodnúť na nižšej hodnote, a to 1,61 €. Je to v prípade, keď prevádzka vyžaduje, aby sa práca vykonávala v sobotu.

Práca v nedeľu predstavuje omnoho vyšší príplatok. Jeho minimálna hodnota je 3,58 € za hodinu. Suma sa dá znížiť na hodnotu 3,22 €, ak ide o prácu, keď prevádzka vyžaduje, aby bola vykonávaná v nedeľu.

Nočná práca sa delí ešte na dve menšie podkategórie. Prvou je neriziková práca. Príplatok za ňu je najmenej 1,43 €. Ak vykonávate rizikovú prácu, príplatok predstavuje hodnotu najmenej 1,79 €.

Na príplatky má zamestnanec nárok vtedy, keď je zamestnaný na základe trvalého pracovného pomeru alebo dohody o práci. To znamená brigáda alebo dohoda o pracovnej činnosti.

Zhrnutie

Výška minimálnej mzdy, odvodov a príplatkov sa každoročne mení. Je dobré poznať ich ako zamestnanec, aj zamestnávateľ. Dopredu budete vedieť, na čo sa na nasledujúcich dvanásť mesiacov pripraviť.

 

Fotogaléria k článku Počet fotiek: 4
Viac o téme: 2021 Minimálna mzda
 • Autor: © Zoznam/PR článok