Ivan Andrejevič Krylov

Pracovať a nič nevykonať, rozprávať a nič nepovedať - to sú dva najlepšie spôsoby, ako zabíjať čas.