Krátenie mzdy, kratší pracovný čas a dovolenka

Prešla vaša firma zo 100% výkonu na 70% výkon, čiže namiesto 20 odpracovaných dní pracujete len 14 dní? Z vašej pôvodnej mzdy ste dostali len 70%? Popri tom Vám zamestnávateľ "zobral" z dovolenky 5 dní, ale zo základu dovolenky ,t.j. že už nemáte nárok na 25 dní ale iba 20 dní. Má na to právo?

K skráteniu alebo obmedzeniu pracovného času zamestnanca môže dôjsť niekoľkými spôsobmi:
Z dôvodu ekonomických problémov na strane zamestnávateľa môže zamestnávateľ využiť ustanovenie § 142 odsek 4 Zákonníka práce, ak zamestnávateľ vymedzil v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov vážne prevádzkové dôvody, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu. Jedná sa o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume určenej dohodou najmenej 60% jeho priemerného zárobku. V tomto prípade sa musí jednať o situáciu, kedy zamestnávateľ nemá možnosť zamestnancovi prideliť práci pre vážne prevádzkové dôvody a súčasne aj o dohodu so zástupcami zamestnancov, ktorú nemožno nahradiť jednostranným rozhodnutím zamestnávateľa. Dohoda so zástupcami zamestnancov musí obsahovať aj vymedzenie času, na ktorý sa takéto opatrenie prijíma.

Ďalším spôsobom skrátenia pracovného času je dohoda zmene pracovných podmienok podľa § 54 Zákonníka práce. Zmena pracovného času a prechod na kratší pracovný čas je považovaný za dohodu o zmene pracovných podmienok, ktorá musí byť vyhotovený písomne.

Poslednou novelou Zákonníka práce, ustanovením § 252c bolo zavedené flexikonto pracovného času ako proti krízové opatrenie na prechodné obdobie od 1. marca do konca roka 2012 pre tých zamestnávateľov, ktorí z objektívnych príčin nemôžu prideľovať zamestnancom prácu. Ak v tomto období nemôže zamestnanec z vážnych prevádzkových dôvodov vykonávať prácu, môže zamestnávateľ, po dohode so zástupcami zamestnancov, poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno, za ktoré mu patrí mzda najmenej vo výške základnej zložky jeho mzdy. Zamestnanec je potom povinný odpracovať poskytnuté pracovné voľno bez nároku na mzdu.

Ani v prípade kratšieho pracovného času sa nárok na dovolenku nekráti, zamestnanec má nárok na 4 alebo viac týždňov dovolenky, ak z dôvodu skrátené pracovného času vykonáva prácu napr. len 6 hodí denne alebo len 4 dni v týždni, považuje sa takto usporiadaný kratší pracovný čas za pracovný týždeň zamestnanca a v tom rozsahu (t.j. napr. za 6 hodín ) má aj nárok na náhradu za dovolenku. V zásade nedochádza k zníženiu nároku zamestnanca na dovolenku, ale ku kráteniu náhrad za dovolenku vyplácanú zamestnancovi.
Zdielať článok na Facebooku
16.06.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: JupiterimagesTV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates