Zaujímavé projekty, slušné platy a ďalšie benefity? Dopravný úrad hľadá nových kolegov

Máte záujem o novú vzrušujúcu kariérnu príležitosť na Slovensku? Dopravný úrad v súčasnosti hľadá kandidátov na rôzne voľné pracovné pozície vo svojich divíziách. Ponúknu vám príležitosť pracovať na zaujímavých projektoch a tiež ďalej rozvíjať vaše odborné znalosti. Voľné sú pozície od projektových manažérov až po inšpektorov. Dopravný úrad uvíta uchádzačov s rôznym vzdelaním a úrovňou skúseností. Ak hľadáte kariéru, ktorá ponúka všetky tieto vlastnosti, zvážte možnosť uchádzať sa o pozíciu v Dopravnom úrade. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o ich aktuálnych voľných pracovných miestach a zaujímavých príležitostiach, ktoré sú vám k dispozícii.

Aké sú výhody práce pre Dopravný úrad? 

 • Stabilná práca v štátnom sektore s medzinárodným významom
 • Fond pracovného času 37,5 hod. týždenne
 • 5 dní dovolenky nad rámec Zákonníka práce
 • Príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie
 • Finančné príspevky pri narodení dieťaťa, pracovnom výročí, či životnom jubileu
 • Široká škála interných a externých školení
 • Pružný pracovný čas
 • Multisport karta

Dopravný úrad momentálne obsadzuje pozície v týchto divíziách: 

PROJEKTOVÉ RIADENIE

Dopravný úrad v súčasnosti pripravuje trojicu IT projektov a hľadá vhodných kandidátov, ktorí dokážu tieto projekty riadiť v súlade s právnymi predpismi. Ako projektový manažér budete mať príležitosť pracovať na zaujímavých projektoch, ktoré zabezpečia informačnú podporu vodnej dopravy na slovenskom úseku dunajskej vodnej cesty. Jedná sa o nasledujúce projekty: 

 • Automatický identifikačný systém  

Monitorovanie plavby na vodnej ceste. 

 • Riečny informačný systém  

Komunikácia s inými systémami, evidencia prechodov plavidiel cez definované body vodnej cesty, správa národných referenčných údajov, portál na publikovanie informácií verejnosti a mobilná aplikácia. 

 • Informačný systém Operačného centra vodnej dopravy  

Komplexné riešenie dohľadového centra pre operátora so zabezpečením funkcie monitorovania plynulosti a bezpečnosti premávky na vodnej ceste a prijímania vhodných opatrení v krízových a stresových situáciách. 

DIVÍZIA VNÚTROZEMSKEJ PLAVBY

 • Inšpektor vnútrozemskej plavby 

Ak sa zaujímate o vodné cesty a prístavy, Divízia vnútrozemskej plavby v Bratislave a Košiciach je to pravé miesto pre vás. Ako inšpektor vnútrozemskej plavby budete vykonávať štátny odborný dozor v oblasti správy a údržby vodných ciest a prístavov Slovenskej republiky, prevádzky plavidiel a prenájmu plavidiel, odbornej spôsobilosti členov posádok plavidiel a dodržiavania pravidiel bezpečnosti vnútrozemskej plavby.

DIVÍZIA CIVILNÉHO LETECTVA 

 • Licencovanie leteckého personálu 

Odbor licencovania leteckého personálu v súčasnosti hľadá vhodných kandidátov na pozície v oblasti licencovania leteckého personálu. Budete overovať splnenie podmienok a vydanie a zmenu preukazov spôsobilosti, napr. pilotov, technikov údržby lietadiel, riadiacich letovej prevádzky a oprávnení na lietanie s bezpilotným lietadlom (dron).

 • Odborný inšpektor letovej spôsobilosti lietadiel  

Ak máte vzdelanie v oblasti leteckej techniky, avioniky, konštrukcie lietadiel alebo údržby lietadiel, táto pozícia by vás mohla zaujať. Ako odborný inšpektor budete vykonávať inšpekčné a kontrolné činnosti pre oblasť letovej spôsobilosti lietadiel, kontrolovať technickú dokumentáciu lietadiel, schvaľovať technickú dokumentáciu lietadiel po ukončení prevádzky, vydávať osvedčenia a posudzovať stav letovej spôsobilosti lietadiel. Dôležitá je najmä prax v tejto oblasti.  

 • Dohľad nad schválenými organizáciami  

Dopravný úrad hľadá odborníkov na vykonávanie inšpekčných a kontrolných činností nad schválenými organizáciami na vykonávanie údržby, riadenie zachovania letovej spôsobilosti lietadiel a organizáciami na výcvik technikov údržby. Táto pozícia vyžaduje vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v oblasti leteckého inžinierstva, avioniky, konštrukcie lietadiel alebo údržby lietadiel a znalosť anglického jazyka. 

 • Oblasť prevádzky letísk, heliportov a osobitných letísk 

Ako člen tímu Dopravného úradu budete mať možnosť zabezpečiť bezpečnú a efektívnu prevádzku letísk a heliportov na celom Slovensku. Budete tiež zohrávať kľúčovú úlohu pri určovaní podmienok na prevádzkovanie špeciálnych letísk a poskytovať usmernenia štátnym orgánom pri umiestňovaní budov a stavieb v blízkosti letísk. Táto pozícia ponúka jedinečnú príležitosť zabezpečiť bezpečnosť leteckej dopravy pre všetkých. 

DIVÍZIA DRÁH A DOPRAVY NA DRÁHACH 

 • Posudzovatelia systémov riadenia bezpečnosti a inšpektori

Napokon Dopravný úrad obsadzuje dve pracovné miesta v Bratislave a jedno pracovné miesto v Košiciach na odbore bezpečnosti. Ako posudzovateľ alebo inšpektor v oblasti systémov riadenia bezpečnosti železničných podnikov budete mať možnosť prispieť k zaisteniu bezpečnej prevádzky železničných podnikov. Dopravný úrad uvíta kandidátov, ktorí majú sebadôveru, sú svedomití a spoľahliví, samostatní, ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B1, majú ochotu cestovať a ďalej sa vzdelávať. Medzi minimálne požiadavky na vhodného kandidáta patrí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a odborná prax najmenej jeden rok alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Vítaná je prax min. 1 rok u manažéra železničnej infraštruktúry alebo v železničnom podniku

Zaujala vás niektorá z voľných ponúk Dopravného úradu? Bližšie informácie k ponúkaným pozíciám Vám poskytne vedúca osobného úradu JUDr. Eva Schwarczová. Kontakt: eva.schwarczova@nsat.sk,  mobil: 0940 983 857 

 

 

Viac o téme: Dopravný podnik
 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: RED, Foto: RED
Staršie správy
Staršie správy