7 pozitívnych ľudských vlastností, ktoré ocenia nielen v práci

Každý z vás má mnoho kvalít, medzi ktoré patria aj pozitívne ľudské vlastnosti. Otvorenosť, láskavosť, empatia a optimizmus sú len niektoré z kľúčových vlastností, ktoré môžu vytvárať príjemné a podporujúce prostredie pre všetkých zúčastnených. V tomto článku sa zameriame na niekoľko pozitívnych ľudských vlastností, ktoré nielen prispievajú k osobnému rozvoju, ale tiež vytvárajú harmonické vzťahy s okolím. Zistíte, ako tieto vlastnosti pôsobia ako katalyzátory pozitívnych zmien a ako môžu ovplyvniť vaše každodenné interakcie s ostatnými ľuďmi.

1. Optimizmus

Niektorí možno vnímajú optimizmus ako naivný pohľad na svet. Nie je tomu tak, je to skvelá vlastnosť, ktorá vám do ucha šepká: " Všetko je možné !" Nie sú to ružové okuliare, je to vaša super schopnosť, ktorá môže rozjasniť aj tie najtemnejšie chvíle.

Optimizmus je ľudská vlastnosť charakterizovaná vierou alebo nádejou, že výsledok konkrétnych snáh alebo všeobecných výsledkov bude pozitívny a priaznivý. Pokiaľ máte vysokú mieru optimizmu, máte tendenciu:

 • dúfať a veriť,
 • máte odolnosť voči stresu,
 • pomáhate ľuďom byť šťastnejší.

Optimizmus nie je len niečo, čo držíte vo vnútri seba. Je to nákazlivé. Svojím optimizmom môžete osviežiť atmosféru okolo vás. Keď ostatní vidia, ako vo vás svieti slnko aj v daždivé dni, uveria, že aj oni v sebe môžu prebudiť radosť. Nadšenie a viera v lepšie zajtrajšky môžu byť práve tým, čo svet potrebuje.

 

2. Otvorenosť

Medzi ďalšie pozitívne ľudské vlastnosti patrí otvorenosť. Tá sa prejavuje nápaditosťou, tvorivosťou a prenikavosťou. Otvorenosť súvisí s kreativitou, inteligenciou a znalosťami, a má s týmito vlastnosťami mierne pozitívny vzťah. Ľudia s vysokou otvorenosťou sa častejšie zapájajú do tvorivých činností, učia sa z nových skúseností a prijímajú zmeny.

Keď ste otvorení, máte skvelú schopnosť prijímať nové myšlienky, pristupovať k novým ľuďom s otvoreným srdcom a byť ochotný sa ponoriť do neznáma a prispôsobiť sa zmenám. Máte dar nielen počúvať, ale aj počuť, počuť radosti i starosti druhých. Otvorenosť môže byť kľúčom do sveta nekonečných príležitostí a radostí.

3. Empatia

Keď ste empatickí, ste schopní cítiť a vnímať pocity druhých tak, ako by boli vaše vlastné. Je to schopnosť vcítiť sa do kože druhého človeka a vidieť svet jeho očami. Cítite radosť, smútok, obavy alebo nadšenie. Ak máte vysokú úroveň empatie, ste:

 • vysoko vnímaví k emóciám druhých,
 • súcitný,
 • aktívny poslucháč,
 • intuitívne,
 • senzitívne,
 • a láskaví.

Empatia je dôležitým rysom pri podpore zdravých vzťahov a emočnej pohody. Pre empatiky je však zásadné, aby si stanovovali zdravé hranice a praktizovať starostlivosť o seba.

4. Férovost

Keď je človek férový, je ako rozhodca hrajúci podľa pravidiel, bez predsudkov a bez výnimiek. To je schopnosť jednať s ostatnými s rovnosťou a spravodlivosťou. Vďaka férovosti ste schopní odhaliť nepríjemnú pravdu a postaviť sa za niečo, čo je správne, aj keď to môže byť ťažké. Keď ste féroví, nevyužívate svoju moc alebo výhodu na to, aby ste ublížili druhým. Spájate ľudí a vytvárate základ pre férový spoločenský poriadok.

Spravodlivosť je zásadnou vlastnosťou pri posilňovaní zdravých vzťahov a podpore pocitu spolupatričnosti a jednoty medzi ľuďmi. Pomáha jednotlivcom orientovať sa v zložitých situáciách a prijímať informované rozhodnutia, ktoré sú prospešné pre vyššie dobro.

Férovosť nie je len o jednotlivých rozhodnutiach, ale o celkovom postoji. Je to váš vzťah k práci, k ľuďom okolo vás ak sebe samému. Byť férový znamená neustále usilovať o spravodlivosť, aj keď to môže byť náročné.

5. Láskavosť

Láskavosť je ľudská vlastnosť, ktorý sa vyznačuje ohľaduplnosťou, súcitom a ohľaduplnosťou k pocitom a pohode druhých. Láskaví ľudia prejavujú empatiu, štedrosť a ochotu pomáhať druhým bez toho, aby za to niečo očakávali. Prispievajú k pozitívnemu a podpornému sociálnemu prostrediu tým, že prejavujú skutočnú starostlivosť a záujem o ľudí okolo seba.

Keď ste láskavý, ste ako blesk svetla v tme, ktorý rozjasá srdcia ostatných. Láskavosť je ako nežný dotyk na duši. Nezabudnite, že láskavosť nie je len o tom, ako jednáte s ostatnými. Je to aj o vašom správaní k sebe samému. Keď ste láskaví sami k sebe, odráža sa to v spôsobe, akým vidíte svet a ako jednáte s ostatnými.

6. Vďačnosť

Vďačnosť je pozitívna ľudská vlastnosť, ktorá sa vyznačuje prejavovaním vďačnosti a uznania za dobré veci v živote, vrátane ľudí, zážitkov a majetku. Zahŕňa rozpoznanie a uznanie pozitívnych aspektov života, a to aj za ťažkých okolností.

Praktizovanie vďačnosti môže byť také jednoduché, ako je vedenie denníka vďačnosti, vyjadrovanie vďaky druhým alebo premýšľanie o pozitívnych aspektoch života.

Vďačnosť nie je len o prijímaní, je to aj o dávaní. Keď zdieľate svoju vďačnosť, vytvárate kruh radosti a inšpirácie okolo seba. Keď ste vďační, nie ste zaťažení minulosťou alebo obavami o budúcnosť.

7. Radosť z úspechu druhých

Vaša radosť z úspechu druhých je výrazom vašej vnútornej štedrosti a empatie. Je to schopnosť pociťovať a zdieľať radosť z cudzieho úspechu bez toho, aby ste pociťovali akýkoľvek tieň závisti. Radosť z úspechu druhých je tiež prejavom vašej silnej väzby s ľuďmi okolo vás. Je to tiež o uvedomení si vlastného šťastia v zdieľaní s ostatnými. Je to okamih, keď pochopíte, že každý úspech vo vašom okolí pridáva k celkovému bohatstvu a inšpirácii pre všetkých. Nemusíte sa len radovať, môžete tiež aktívne povzbudzovať a podporovať druhých v ich úsilí.

Je dôležité si byť vedomý vlastných pozitívnych vlastností a aktívne pracovať na ich rozvoji. Tieto vlastnosti nielen zlepšujú kvalitu vášho života, ale môžu taktiež inšpirovať a ovplyvniť ostatných okolo vás. Vytváranie prostredia, kde sú hodnoty ako láskavosť a empatia cenené, prináša do života radosť a napomáha vytváraniu udržateľnejších medziľudských vzťahov. Či už ide o drobné gestá láskavosti alebo schopnosť počúvať s porozumením, pozitívne ľudské vlastnosti sú kľúčom k harmónii a spokojnosti vo vašom každodennom živote.

 

 • Autor: © Zoznam
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy