Šikana na pracovisku: Poznáte bossing a mobbing?

Medziľudské vzťahy môžu byť zložité. A to nielen tie, ktoré pestujeme v rodine, či s partnerom, ale aj tie pracovné. Bohužiaľ, ľudia, ktorí na seba žiarlia, alebo ktorí majú problém s prijatím môžu zažívať šikanovanie na pracovisku. Ako ju poznáte a aké môže mať dlhodobé dopady si povieme v dnešnom článku.

Sami zo svojej skúsenosti pravdepodobne viete, že nie je možné zapáčiť sa všetkým. A to aj napriek tomu, že sa o to občas snažíme. Vždy tu bude niekto, komu ste nesympatický, alebo žiarli na váš život a na vaše dosiahnuté úspechy. (Závidieť možno ale aj oveľa menšie veci. Spúšťačom môže byť pekné oblečenie, alebo štíhla postava.)

V normálnom svete by každý prijal svoju vlastnú odlišnosť. Bohužiaľ to tak ale býva málokedy. Ak niekto zo spoločnosti zreteľne vyčnieva, môže to byť dôvodom na šikanovanie. A pokojne aj k tej pracovnej, ktorá urobí postihnutému zo života peklo.

Čo je šikanovanie na pracovisku?

Šikana na pracovisku je správanie, ktoré vedie k fyzickému, alebo k psychickému týraniu. Môžu ju praktizovať jednotlivci, ale aj skupina. (Určite poznáte prípady, keď sa k agresorovi pridajú aj ostatní. Niekedy pre zábavu, inokedy zo strachu z toho, čo by sa stalo, keby sa obete niekto zastal.)

Hoci si šikanovanie najčastejšie spájame so školským prostredím, v skutočnosti sa objavuje vo všetkých spoločenských skupinách. Nehľadiac na pohlavie, vek alebo dosiahnuté vzdelanie. Cieľom šikanovania býva človek, ktorého agresor vyhodnotí ako nepohodlného, alebo slabého. Tiež môže ísť o spôsob, ako zamaskovať vlastnú neistotu a závisť.

Druhy šikanovania

Šikanu všeobecne rozdeľujeme na psychickú a fyzickú. Oba jej druhy môžu fungovať buď úplne oddelene, alebo sa v nejakom bode pretnúť. Výnimkou nie je ani psychické šikanovanie a sociálna izolácia, ktorá postupom času prerastie aj v šikanovanie fyzickú.

Pre psychické šikanovanie je typické ohováranie, posmievanie sa alebo zámerné vynechávanie niektorých dôležitých informácií. V pracovnom prostredí to môže znamenať zámerné zatajenie úlohy, pri ktorej existuje deadline, alebo ohováranie pracovníka u kolegov a nadriadených. Fyzické šikanovanie zahŕňa všetky telesné útoky. Rozbíjanie a krádeže vecí, bitie, blokáciu vstupu, alebo odchodu a podobne.

Šikanu v pracovnom prostredí rozdeľujeme na mobbing a bossing. Mobbing je forma šikanovania, počas ktorej sa pracovný kolektív spojí, aby znepríjemnil život jednému konkrétnemu človeku. Toto konanie prebieha nenápadne, či dokonca skryto a jeho súčasťou môže byť aj sexuálne obťažovanie.

Podstatnú bossingu je naopak jav, počas ktorého šikanuje podriadených vedúcich, či šéf. Môže prehnane kontrolovať dochádzku, urážať svojich pracovníkov za malé alebo len domnelé prehrešky, zadávať príliš ťažké pracovné úlohy a celkovo robiť všetko preto, aby si upevnil svoju mocenskú a nadradenú pozíciu.

Negatívne dopady šikanovania

Človek, ktorý si prejde šikanovaním vychádza z tejto skúsenosti poznačený a zlomený. Niekedy je pre neho šikanovanie tak neznesiteľné, že sa radšej rozhodne ukončiť svoj život. (Z toho dôvodu je na mieste, aby vyhľadal odbornú pomoc psychológa, ktorý mu pomôže s jeho trápením.)

Obeť môže kvôli šikanovaniu:

  • Trpieť nízkym sebavedomím
  • Trpieť depresiami a úzkosťami
  • Začať užívať návykové látky
  • Zažívať pocity frustrácie a bezmocnosti
  • Zažívať psychické problémy (a to aj kedykoľvek v budúcnosti)

Ako to zastaviť?

Ak sa s šikanovaním na pracovisku stretávate denne, treba s tým začať niečo robiť. V prvom rade skúste nájsť niekoho, kto nepristúpil na agresorovu hru a komu sa môžete zveriť. Pokiaľ vás šikanuje manažér, môžete sa obrátiť na jeho nadriadeného. Prípadne na personálne oddelenie. V prípade, že vás šikanuje kolektív, skúste osloviť svojho nadriadeného a poraďte sa s ním, ako danú situáciu riešiť. (Ak je to možné, môže vás preložiť na inú pozíciu.)

Niekedy tento krok nepomôže (alebo nie na dlho). Pokiaľ chcete v práci zostať, schraňujte si dôkazy a svedectvá o tom, čo sa v zamestnaní deje. A potom ich predložte kompetentným osobám na riešenie. Občas ale obetiam nezostáva nič iné ako opustiť svoje miesto. Vo všetkých prípadoch je ale dôležité vyhľadať psychológa, ktorý vám pomôže rozpliesť celý reťazec a ktorý vám dá rady, ako týmto udalostiam v budúcnosti predísť.

Viac o téme: Pracovisko Mobbing Šikana Pracovné prostredie Bossing
  • Autor: © Zoznam/el
  • Zdroj: workerbee
 
Staršie správy
Staršie správy