V Česku chcú dovoliť pracovať aj 14-ročným deťom: Vieme, či to ministerstvo zavedie aj u nás

Nedostatok pracovnej sily chcú v susednom Česku vyriešiť po svojom. Český minister práce a sociálnych vecí navrhol novelu zákonníka práce, ktorá by umožnila už 14-ročným deťom pracovať a nájsť si brigádu. Zisťovali sme, či sa podobné zmeny plánujú zaviesť aj na Slovenku.

Ako uvádza portál tn.cz, novela by umožňovala vykonávať len ľahké práce, ako je napríklad práca v pohostinstve, v kine, predaj zmrzliny, doručovanie zásielok alebo práca v letnom tábore. Deti vo veku 14 rokov by mohli pracovať len v čase letných prázdnin a nemohli by vykonávať prácu v nebezpečnom prostredí, v noci alebo s chemikáliami. Platiť by mala aj obmedzená pracovná doba. 

Ako je na tom zamestnávanie mladých na Slovensku? 

Práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práca fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky je zakázaná. Zákonník práce SR ale umožňuje výkon určitých, tzv. ľahkých prác aj osobám mladším ako 15 rokov

Ide o ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Ide o účinkovanie alebo spoluúčinkovanie na:

  • kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach,
  •      športových podujatiach,
  • reklamných činnostiach.  

Podobne je na tom aj súčasný stav v Česku. V Českej republike to v súčasnosti § 34 Občianskeho zákonníka upravuje nasledovne: „Závislá práce nezletilých mladších než patnáct let nebo nezletilých, kteří neukončili povinnou školní docházku, je zakázána. Tito nezletilí mohou vykonávat jen uměleckou, kulturní, reklamní nebo sportovní činnost za podmínek stanovených jiným právním předpisem.“ Zmena by nastala len po schválení navrhovanej novely. 

V Česku chcú dovoliť Galéria fotiek (2)

Dočkáme sa zmien aj na Slovensku?

„Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zatiaľ nezvažuje rozšírenie okruhu ľahkých prác. Vychádzame pritom primárne z čl. 2 ods. 3 dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138 z roku 1973: „Minimálny vek určený podľa odseku 1 tohto článku nie je nižší ako vek skončenia povinnej školskej dochádzky a v nijakom prípade nie je nižší ako 15 rokov.“ Dohovor umožňuje aj povolenie tzv. ľahkých prác osobám mladším ako 15 rokov (čl. 7), ale vzhľadom na ochranu detí, neplánujeme meniť súčasný právny stav a rozšíriť okruh týchto prác,“ uviedlo pre portál Kariéra info tlačové oddelenie MPSVR SR. 

„Okrem toho, aj v Českej republike sú pochybnosti o tomto návrhu, napr. zo strany odborov, napr. v kontexte predmetného dohovoru, ktorý Česká republika tiež ratifikovala,“ dodalo tlačové oddelenie. 

Klasické brigády si teda budú môcť hľadať až dospievajúci po dovŕšení 15. roku života, resp. po ukončení povinnej školskej dochádzky.

Viac o téme: Brigáda Zamestnávanie mladých
  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: tn.cz | Foto: Getty

Súvisiace články

 
Staršie správy
Staršie správy