Nový trend: Čoraz viac mužov zostáva na materskej, ženy sa vracajú do práce

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: thinkstockphotos.com

Trend zvyšovania počtu slovenských mužov na materskej je stále výraznejší. Kým v septembri 2014 bolo na materskej 292 mužov, v septembri 2015 ich počet stúpol na 733 a v rovnakom mesiaci tohto roka poberalo dávku materské už 1341 mužov.

Nárok na materské môže vzniknúť aj otcovi, ak matka dieťaťa nepoberá dávku materské ani rodičovský príspevok a splnia všetky zákonom stanovené podmienky. Kým u ženy-matky je dôvodom na vznik nároku na materské tehotenstvo a starostlivosť o narodené dieťa, u muža je to tzv. prevzatie dieťaťa do starostlivosti.

Ďalšou z podmienok na priznanie materského je, aby muž bol nemocensky poistený aspoň 270 dní v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, príp. mu musí plynúť ochranná lehota, a to 7 dní po zániku nemocenského poistenia. Ak je muž zamestnaný, nesmie mať z tohto zamestnania počas poberania materského príjem. Ak je otec dieťaťa samostatne zárobkovo činnou osobou, alebo je dobrovoľne poistený, musí spĺňať podmienku zaplatenia poistného na nemocenské poistenie riadne a včas.


Prečítajte si tiež: Rodičia, tešte sa: Vláda plánuje zvýšiť materskú​


Muž o dávku materské môže požiadať najskôr po šiestich týždňoch odo dňa pôrodu prostredníctvom tlačiva Žiadosť o materské, ktoré mu poskytne príslušná pobočka Sociálnej poisťovne (SP). Zamestnanec žiada o materské pobočku SP, príslušnú podľa sídla jeho zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba žiadajú o materské v mieste ich trvalého bydliska.

Viac o téme: Práca Muž Zamestnanie Materská Muži Práce Vracajú Materskej Zamestnania
  • Autor: © Zoznam
  • Zdroj: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Staršie správy
Staršie správy