Viac ako 100-tisíc Slovákov vykonáva rizikovú prácu: Odborníčka prezradila, aký dopad to môže mať na ich zdravie

Z údajov Úradu verejného zdravotníctva SR vyplýva, že v roku 2022 vykonávalo rizikovú prácu na Slovensku 103 179 zamestnancov, z čoho bolo 24 727 žien. V porovnaní s rokom 2021 ide o mierny pokles, pretože počet rizikových pracovníkov klesol o 3 670.

Najviac zamestnancov bolo vystavených hluku (takmer 70 % z celkového počtu). Okrem hluku sú zamestnanci vystavení najčastejšie týmto rizikám:

  • chemickým látkam a zmesiam,
  • fyzickej záťaži,
  • vibráciám,
  • biologickým faktorom,
  • chemickým karcinogénom, mutagénom, reprodukčne toxickým látkam,
  • záťaži teplom a chladom,
  • psychickej pracovnej záťaži.

Najväčší podiel rizikových prác je v odvetví priemyselnej výroby (67 283 zamestnancov). Pri riziku psychickej záťaže je výrazné zastúpenie žien, až 57 %. Dôvodom je, že zväčša ide o rizikové práce v zdravotníctve, v oblasti sociálnej pomoci a v školstve, kde je zároveň zamestnaný aj najväčší podiel žien.

Aký dopad môže mať riziková práca na fyzické a duševné zdravie zamestnancov? Opýtali sme sa psychologičky online poradne MOJRA.sk Viery Škopovej.

Čím dlhšie je zamestnanec vystavený rizikovej práci, tým je to horšie

Je dôležité si uvedomiť, že človek sa dokáže prispôsobiť rôznorodým faktorom. No na strane druhej v každom prípade fyzická a psychická záťaž sa odráža na celkovom fungovaní nielen kognitívnych procesov, ale aj biologických faktoroch organizmu, ktoré sú schopne adaptácie (teplo, chlad, hluk, kooperácia, sociálna interakcia...),” prezradila psychologička.

Dĺžka obdobia, počas ktorej človek pracuje v rizikovom prostredí, podľa psychologičky výrazne ovplyvňuje fungovanie zamestnancov na úrovni fyzickej, psychickej a taktiež sociálnej. To môže mať negatívny dopad na psychiku a zdravotný stav. “Preto si človek v rizikovom povolaní vyžaduje oveľa viac komplexnejšej starostlivosti zo strany zamestnávateľa, lekára a v neposlednom rade aj osobnej starostlivosti o svoje duševné zdravie. Dobrá psychická kondícia umožní aj lepšie zvládanie fyzického ochorenia a následný proces liečby či rekonvalescencie,” radí odborníčka.

Zamestnanci by tiež mali byť schopní sebareflexie, aby si vedeli priznať, dokedy je vhodné, aby zotrvávali v takejto práci. Mali by si vedieť reálne zhodnotiť svoje schopnosti a mieru indikácie zdravotných ťažkostí.

Je možné zabrániť vzniku zdravotných problémov v rizikovom zamestnaní?

“Na základe predispozície zamestnanca v rizikovom povolaní je potrebné vyberať ľudí, ktorí majú vyššiu psychickú odolnosť, adaptabilitu a vyššiu mieru fyzickej kondície. Majú vysokú mieru sebareflexie, sú schopní ovládať reakcie na interindividuálnej úrovni a sú schopní kooperácie,” uviedla Viera Škopová.

Každý zamestnanec by mal dbať na svoje zdravie aj mimo práce. Mal by si zabezpečiť dostatočný oddych, relax a výživu, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou pre správne fungovanie organizmu na psychickej a fyzickej úrovni. Ak je to potrebné, človek by mal pravidelne vyhľadať aj pomoc všeobecného lekára alebo iného odborníka. Nemala by chýbať komunikácia medzi zamestnancom a zamestnávateľom o rôznych návrhoch na zlepšenie.

Na Kariéra.sk si môžete vybrať zo stoviek voľných pracovných miest, stačí zadať odvetvie a lokalitu, v ktorej si hľadáte prácu. Taktiež sa môžete pridať do Facebook skupiny Práca a brigády - Slovensko a zahraničie / KARIERA.SK, vďaka ktorej pravidelne dostanete informácie o voľných pracovných pozíciách. Môžete si tiež vytvoriť Agenta na portáli Kariéra.sk. Vďaka službe Agent dostanete na váš email nové ponuky práce podľa vašich kritérií. Nemusíte tak prezerať denne stovky ponúk, Agent ich prezrie za vás.

  • Autor: © Zoznam/siposova
  • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy