Sexuálne obťažovanie v práci: Ako môžu zakročiť spoločnosti?

Ilustračné fotoIlustračné foto Zdroj: Getty Images

Sexuálne útoky nie sú v pracovnom živote nezvyčajné – dokonca ani v časoch pandémie a pri práci z domu. Aké opatrenia by mali firmy prijať?

Každá druhá žena zažila sexuálne obťažovanie v práci. Ide tak stále o najčastejšiu formu rodovej diskriminácie vo svete práce. Vyplynulo to zo špeciálneho hodnotenia indexu pracovnej klímy z roku 2018 Hornorakúskou pracovnou komorou.

Ako ukazujú údaje úradu ombudsmana pre rovnaké zaobchádzanie, všetko závisí od pohlavia: 96,4 percenta postihnutých sú ženy a 94,4 percenta (údajných) obťažovateľov tvoria muži.

Ďalšia štúdia nemeckej antidiskriminačnej agentúry tiež naznačuje rozdiely medzi pohlaviami vo vnímaní sexuálnych útokov: kým 100 percent respondentiek vníma vynútené bozky alebo žiadosti o sexuálny styk ako obťažovanie, medzi mužskými účastníkmi je to iba 94 percent. Iné formy obťažovania, ako je pískanie alebo oplzlé poznámky, ženy spomínajú oveľa častejšie.

Dôsledky pre postihnutých

Dokonca aj v časoch koronavírusu a práce z domu sa v práci odohrávajú nechcené pokusy o zblíženie. Presun pracoviska do súkromnej sféry a znižovanie počtu tímov v niektorých prípadoch dokonca prispeli k zvýšenému obťažovaniu, ako je možné vidieť z poradenskej činnosti ombudsmana pre rovnaké zaobchádzanie. V tejto situácii je pre mnohých ešte ťažšie konať a často sa cítia osamelí.

Dôsledkom pre postihnutých môžu byť psychosomatické ťažkosti, ako je nespavosť, bolesti hlavy, nevoľnosť, úzkosť alebo záchvaty paniky. Obťažovanie sa však netýka len tela a psychiky, ale ovplyvňuje aj pracovný výkon – od zníženej pracovnej motivácie až po neschopnosť pracovať.

Čo pomáha?

Manuel Bräuhofer, výkonný riaditeľ poradenskej spoločnosti Diversity Think Tank, považuje najmä zamestnávateľov za zodpovednejších. Spolu s potravinárskou spoločnosťou Billa sa téma diskriminácie dostala do centra pozornosti v rámci učňovského projektu v roku 2020.

Poznatky z projektu boli prezentované 26. januára. Na základe toho Bräuhofer vymenúva opatrenia, ktoré spoločnosti môžu a mali by prijať, aby sa vyhli sexuálnemu obťažovaniu:

  • Neodvracať zrak: Prvým a zároveň najdôležitejším krokom je aktívne riešiť problém vo firme: čo sa považuje za obťažovanie a ako mám správne reagovať? Všetci manažéri a zamestnanci by mali byť zapojení a upozornení na to.
  • Kontaktné osoby v spoločnosti: Výber kontaktných osôb je kľúčový, hovorí Bräuhofer. Najmä pokiaľ ide o citlivý obsah, dotknutí by mali mať možnosť porozprávať sa s niekým, komu sa môžu zdôveriť. Kontaktné osoby by sa mali nachádzať aj mimo oddelenia ľudských zdrojov a mali by byť dobre vyškolené.
  • Anonymný oznamovací systém: Okrem kontaktných osôb by si firmy mali zriadiť aj anonymný oznamovací systém, akým je napríklad digitálna schránka. Na jednej strane to uľahčuje prístup k pomoci, na druhej strane majú postihnutí a svedkovia väčšiu istotu, ak sa obávajú možných následkov.
  • Dôležité je upozornenie: Či už je to informačnými plagátmi v oddychovej miestnosti, e-mailom všetkým zamestnancom alebo záznamom na intranete: spoločnosti musia jasne komunikovať, že sexuálne obťažovanie nebude tolerované, a informovať dotknutých o ponukách pomoci.

Viac o téme: Opatrenia Zamestnanie Zamestnávateľ Sexuálne obťažovanie Spoločnosti
  • Autor: © Zoznam/rd
 
Staršie správy
Staršie správy