Imposter syndróm alebo syndróm podvodníka: Ako o sebe prestať pochybovať?

Mali ste niekedy pocit, že si svoju prácu nezaslúžite alebo že nie ste dosť dobrý na to, aby ste boli na pozícii, na ktorej ste? Nie ste v tom sami. Tieto pocity pochybností sa často označujú ako imposter syndrome. Syndróm podvodníka je psychologický jav, pri ktorom jedinec pochybuje o svojich schopnostiach a cíti sa ako podvodník napriek zjavným dôkazom o jeho schopnostiach. Je to bežná skúsenosť profesionálov, najmä tých, ktorí pracujú pod veľkým tlakom alebo v konkurenčnom prostredí. V tomto článku sa budeme zaoberať tým, čo je to syndróm podvodníka, ako sa môže prejavovať na pracovisku a stratégiami na jeho prekonanie.

Syndróm podvodníka je termín, ktorý v 70. rokoch 20. storočia vytvorili psychologičky Pauline Clanceová a Suzanne Imesová na opis skúsenosti, keď sa napriek vonkajším dôkazom úspechu cítime ako podvodníci. Odhaduje sa, že až 70 % ľudí zažije syndróm podvodníka. Na pracovisku sa môže syndróm podvodníka prejavovať rôznymi spôsobmi vrátane pochybností o sebe, strachu zo zlyhania a perfekcionizmu. Riešenie syndrómu podvodníka je dôležité, pretože môže ovplyvniť pracovný výkon, duševné zdravie a celkovú pohodu.

Príznaky a symptómy syndrómu podvodníka

Syndróm podvodníka sa môže prejavovať mnohými spôsobmi, patria medzi ne napríklad:

 • Pochybnosti o vašich schopnostiach a úspechoch
 • Pocit, že ste podvodník
 • Odmietanie pochvaly alebo pozitívnej spätnej väzby
 • Prepracovanosť s cieľom kompenzovať vnímané nedostatky
 • Strach zo zlyhania alebo z chýb
 • Perfekcionizmus
 • Ťažkosti s prijímaním komplimentov alebo uznania
 • Nepriaznivé porovnávanie sa s ostatnými

Tieto príznaky môžu mať významný vplyv na váš pracovný výkon a celkovú pohodu.

Príčiny syndrómu podvodníka

Syndróm podvodníka môže byť spôsobený rôznymi faktormi, medzi nimi sú napríklad:

Skúsenosti z detstva: U jedincov, ktorí vyrastali s rodičmi, ktorí mali vysoké očakávania alebo boli kritickí, existuje väčšia pravdepodobnosť, že sa u nich vyskytne syndróm podvodníka.

Osobnostné črty: V prípade perfekcionistov a ľudí s nadpriemernými výsledkami je pravdepodobnosť výskytu syndrómu podvodníka vyššia.

Kultúra na pracovisku: Firemná kultúra, ktorá kladie dôraz na súťaženie a porovnávanie, môže prispieť k syndrómu podvodníka.

Marginalizácia: Jednotlivci, ktorí patria k nedostatočne zastúpeným skupinám, môžu mať pocit, že do nich nepatria alebo že ich úspechy nie sú oceňované.

Dôsledky syndrómu podvodníka

Syndróm podvodníka môže mať významné účinky na pracovný výkon, duševné zdravie a celkovú pohodu. Môže sa prejaviť ako:

 • Úzkosť a stres
 • Depresia
 • Vyhorenie
 • Premárnené príležitosti a kariérna stagnácia
 • Ťažkosti pri budovaní vzťahov s kolegami
 • Sebasabotáž

Ako prekonať syndróm podvodníka?

Našťastie existujú stratégie na zvládnutie syndrómu podvodníka založené na dôkazoch, môžete napríklad:

Rozpoznať a pomenovať svoje pocity: Priznajte si, že to, čo cítite, je syndróm podvodníka, a pochopte, že ho zažíva veľa ľudí.

Preformulujte svoje myslenie: Vymedzte sa voči negatívnemu mysleniu a sústreďte sa na svoje úspechy a silné stránky.

Praktizujte súcit so sebou samým: Buďte k sebe láskavý a chápavý a uvedomte si, že každý robí chyby.

Vyhľadajte podporu: Porozprávajte sa o svojich pocitoch s dobrým priateľom, mentorom alebo terapeutom.

Prijmite nedokonalosť: Uznajte, že chyby a zlyhania sú normálnou súčasťou učenia a rastu.

Syndróm podvodníka je na pracovisku bežnou skúsenosťou, ale nemusí vás brzdiť. Rozpoznaním príznakov a symptómov imposter syndrómu, pochopením jeho príčin a používaním stratégií založených na dôkazoch na jeho zvládnutie môžete prekonať pochybnosti o sebe a dosiahnuť svoje ciele. Pamätajte, že nie ste sami a vyhľadanie pomoci je prejavom sily.

 • Autor: © Zoznam/el
 • Zdroj: Foto: Getty, RED
 
Staršie správy
Staršie správy