Prečo je dobré pracovať vo firme, ktorá hrá fair play?

Emisné škandály, záhadne stratené peniaze, sledovanie a zbieranie dát o užívateľoch - o tomto všetkom nás médiá pravidelne informujú. Aj vy považujete tieto udalosti za neprípustné? Neprezrádza to však o samotnej spoločnosti, ktorej sa aféra týka, že nekoná čestne a otvorene? O organizačnej transparentnosti, jej dôležitosti pre všetkých a prebiehajúcom výskume práve na túto tému porozpráva Filip Ambróz z Univerzity Komenského v Bratislave.


 

Prečo ste sa rozhodli skúmať práve transparentnosť?

Nad významom organizačnej transparentnosti som začal premýšlať niekedy okolo roku 2000, po škandáloch spojených s fungovaním veľkých korporácii ako Enron, WorldCom, či Tyco. To mala byť ale len predzvesť toho, čo prišlo v roku 2008 ako dôsledok vysoko rizikových a netransparentných operácií zo strany finančných inštitúcií. Vtedy následky zasiahli celý svet. Ďalšie príklady však pribúdali rýchlym tempom: emisné škandály automobiliek, či zber dát o užívateloch zo strany technologických firiem. Aktuálne môžeme sledovať škandál okolo kreatívneho účtovníctva spoločností ako Wirecard (kde sa záhadne stratili 2 miliardy eur). Jedným zo všadeprítomných menovateľov je podľa mňa aj netransparentnosť zodpovedných aktérov. A spoločným dôsledkom býva často zhoršenie životných, či ekonomických podmienok miliónov ľudí okolo celého sveta.

 

Aký cieľ má váš výskum?

Zistiť, ako transparentné a spravodlivé fungovanie organizácii súvisí s dôverou, spokojnosťou a pracovnými podmienkami zamestnancov. Predpokladáme, že čím su organizácie transparentnejšie a jednajú spravodlivejšie, tým sú ich zamestnanci spokojnejší, viac im dôverujú a pracujú v menej rizikových pracovných podmienkach.

 

Menej rizikových pracovných podmienkach?

Áno. V našom výskume sa pozeráme aj na „psychosociálne“ riziká ako sú pracovný stres, zlé zaobchádzanie zo strany vedenia, nejasnosť rolí, emočne ubíjajúca práca, nezmyselné pracovné úlohy, neistota zamestnania, nemožnosť vyjadriť svoje názory a ovplyvniť svoju situáciu, politické rozhodnutia v organizácii a tak podobne. To všetko zhoršuje kvalitu života zamestnancov. Podstatným spôsobom, pretože v práci trávia aj podstatnú časť života.

 

Prečo by sa mali organizácie zaujímať o dôveru a spokojnosť zamestnancov?

Pretože sú to postoje, ktoré ovplyvňujú správanie a teda aj výkon ľudí. Podstatným spôsobom.

 

Spokojnosť zamestnancov ale nesúvisí s ich výkonom. Aj spokojný zamestnanec, môže „len tak sedieť a nič nerobiť“. Ako to teda je?

Áno môže, ale spravidla to tak nie je a desiatky rokov výskumu ukazujú (neustále silnejúci) vzťah medzi postojmi zamestancov a ich výkonom. Vlastne nerozumiem tomu, ako môže niekto pod váhou dostupných vedeckých dôkazov tvrdiť opak.

 

Prečo je vzťah medzi spokojnosťou a pracovným výkonom silnejší ako v minulosti?

Súvisí to s charakterom našej práce. Ukazuje sa, že čím sú prácovné úlohy komplexnejšie, nároky na kreativitu či komunikačné a sociálne zručnosti zamestancov vyššie, tým silnejší je vzťah medzi postojmi zamestnancov a ich pracovným výkonom. A menej komplexné pracovné miesta s nízkymi nárokmi na kreativitu a sociálne zručnosti z trhu rýchlo miznú – najmä vďaka automatizácii.

 

Čo to pre organizácie znamená?

Pre organizaácie to znamená, že budú musieť popremýšlať nad spôsobmi akými facilitovali pracovný výkon zamestnancov v minulosti a ako to budú robiť v budúcnosti. Historické metódy 20. storočia (ako stanovovanie výkonových cieľov) prestávajú fungovať s tým, ako sa menia nároky, ktoré práca na ľudí kladie. Pandémia koronavírusu spojená s prudkým nárastom počtu ludí prácujúcich z domu význam postojov a dôvery zamestnancov podľa nás ešte prehĺbi.

 

Ako prebieha váš výskum?

Zber dát realizujeme pomocou online dotazníkov, ktorého vyplnenie zaberie približne 15 minút času. Účasť každého respondenta vo výskume je dobrovoľná a anonymná. Respondentov sa nepýtame na žiadne informácie, ktoré by mohli identifikovať ich, alebo organizácie pre ktoré pracujú. Online dotazník je možné samozrejme vyplniť aj z mobilných zariadení – ak ste práve v autobuse, na obede, alebo dovolenke.

 

Čím je Váš výskum originálny?

Hoci je to trochu zarážajúce, tak organizačná transparentnosť bola doteraz v pracovnej psychológii skúmaná len okrajovo. Náš výskum je tak vlastne jedným z prvých, ktorý sa snaží ukázať, či a aké miesto má transparentnosť organizácii v pracovnej psychológii a riadení ľudských zdrojov.

 

Kto a akým spôsobom sa môže do výskumu zapojiť?

Veľmi radi by sme do výskumu pozvali všetkých zamestnancov - bez ohľadu na to, pre akú organizáciu pracujú. Je pre nás dôležité získať perspektívu od čo najvačšiemu počtu ľudí a každý, kto by sa rád do výskumu zapojil, tak môže urobiť na tejto adrese. Za záujem, ochotu a čas každého jedného respondenta vopred ďakujeme.

Zdielať článok na Facebooku
03.08.2020  |  Foto: gettyimages; Autor: © Zoznam/es
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Bill Gates

Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.

Bill Gates