Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na stiahnutie: ZÁKON O OCHRANE, PODPORE A ROZVOJI VEREJNÉHO ZDRAVIA

 

Tento zákon ustanovuje organizáciu a výkon verejného zdravotníctva; vykonávanie prevencie ochorení a iných porúch zdravia; zriaďovanie a činnosť komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti; požiadavky na odbornú spôsobilosť a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti; požiadavky na zdravé životné podmienky a zdravé pracovné podmienky; požiadavky na radiačnú ochranu; opatrenia orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, pri ohrození verejného zdravia; povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; výkon štátneho zdravotného dozoru; priestupky a iné správne delikty na úseku verejného zdravotníctva.

Zdielať článok na Facebooku
27.04.2015  |   Zdroj: Poradňa, Foto: Thinkstock.com
Hodnotenie článku:
1.0/5 (1 hlasov)

Citáty o práci a kariére

André Maurois

Každá práca vykonávaná so zaľúbením je šťastím. Keď sa ale k práci pridá láska, nie je na svete nič radostnejšie.

André Maurois