Odstupné pri výpovedi z nadbytočnosti - zmeny v Zákonníku práce

Chcel by som sa spýtať , či mám nárok na odstupné, ak dostanem výpoveď z dôvodu nadbytočnosti. Zmluvu mám na dobu určitú a výpoveď dostanem ešte pred ukončením doby platnosti zmluvy. Vo firme mám odpracovaných 5 mesiacov.

Poradňa: Od 1.9. 2011 je súbeh výpovednej doby a odstupného zrušený. Ak zamestnanec dostane výpoveď v priebehu septembra, jeho výpovedná doba by začala plynúť od 1.10 a pracovný pomer by sa skončil uplynutím výpovednej doby ( v tomto konkrétnom prípade jeden mesiac, lebo pracuvný pomer zamestnanca trvá menej ako 1 rok) .

Ak zamestnanec odpracuje výpovednú dobu, nemá nárok na odstupné.

Ak ale zamestnanec požiada zamestnávateľa ešte pred začiatkom plynutia výpovednej doby o skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnávateľ s ním takúto dohodu musí uzavrieť a zamestnanec má nárok na odstupné vo výške násobku jeho priemerného zárobku a počtu mesiacov, koľko by trvala jeho výpovedná doba, t.j. v tomto konkrétnom prípade na odstupné vo výške jedného mesačného priemerného zárobku.

 

Upozorňujeme! 

Zamestnanec, pokiaľ chce odstupné, musí o skončenie pracovného pomeru dohodou požiadať, ale až potom, ako je mu doručená výpoveď a súčasne pred začiatkom plynutia výpovednej doby, napr. 25.9. je zamestnancovi doručená výpoveď, výpovedná doba by začala plynúť od 1.10., zamestnanec teda musí požiadať o skončenie dohodou najneskôr do 30.9. V tom prípade skončí pracovný pomer dohodu k 30.9. a dostane mesačné odstupné. Ak zamestnanec nepožiada o skončenie pracovného pomeru dohodou tak, ako je uvedené v predchádzajúcej vete, jeho pracovný pomer skončí uplynutím výpovednej doby nárok na odstupné mu nevznikne.

 

03.09.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
14.09.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin