Minimálna mzda: Čo všetko by ste o nej mali vedieť?

Minimálna mesačná mzda zamestnanca sa od januára 2017 zvýšila z 405 eur na sumu 435 eur. Zamestnanec, ktorý doteraz zarábal minimálnu mzdu, vykonával prácu zaradenú v prvom stupni náročnosti práce a uplatnil si aj nárok na nezdaniteľnú časť základu dane, dostal za prácu približne sumu 341 eur. Od januára mu však zamestnávateľ pošle na účet už takmer 370 eur.

Ak odmeňovanie zamestnancov nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnávateľ musí zamestnancovi platiť minimálnu mzdu podľa stupňa náročnosti práce pracovného miesta.

Sadzba minimálneho mzdového nároku je násobkom hodinovej minimálnej mzdy pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín alebo minimálnej mzdy v eurách za mesiac, ak ide o zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou, a koeficienta minimálnej mzdy.

Stupeň náročnosti  práce

Koeficient minimálnej mzdy

Minimálna mesačná mzda od 1.1.2017

1

1,0

435,- eur

2

1,2

522,- eur

3

1,4

609,- eur

4

1,6

696,- eur

5

1,8

783,-eur

6

2,0

870,-eur

Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce  vymedzené  nasledovne:

a) prvý stupeň náročnosti práce: výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

b) druhý stupeň náročnosti práce: výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon sanitárnych pracovných činností v zdravotníctve; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodársko-správnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c) tretí stupeň náročnosti práce: výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

d) štvrtý stupeň náročnosti práce: samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; poskytovanie zdravotnej starostlivosti, odborné činnosti v zdravotníctve so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) piaty stupeň náročnosti práce: výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; výkon odborných a špecializovaných činností v príslušnom odbore zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) šiesty stupeň náročnosti práce: tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; výkon špecializovaných a certifikovaných činností v zdravotnej starostlivosti so zodpovednosťou za zdravie a životy ľudí; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb.

Stupeň náročnosti práce určuje zamestnávateľ podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti, ktorá je dojednaná v pracovnej zmluve so zamestnancom. 

Zdielať článok na Facebooku
13.02.2017  |  Poradňa; Foto: thinkstockphotos.com
Hodnotenie článku:
4.4/5 (7 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin