Skončenie pracovného pomeru podľa Zákonníka práce. Poznáte svoje práva?

Je dobré vedieť ako sa správne ukončuje pracovný proces v spoločnosti a ako je definovaný podľa Zákonníka práce.

(1) Pracovný pomer možno skončiť:

a) dohodou,
b) výpoveďou,
c) okamžitým skončením,
d) skončením v skúšobnej dobe.

(2) Pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu sa skončí uplynutím dohodnutej doby.

(3) Pracovný pomer cudzinca alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ak k jeho skončeniu nedošlo už iným spôsobom, sa skončí dňom, ktorým
a) sa má skončiť jeho pobyt na území Slovenskej republiky podľa vykonateľného rozhodnutia o odňatí povolenia na pobyt,
b) nadobudne právoplatnosť rozsudok ukladajúci tejto osobe trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky,
c) uplynula doba, na ktorú bolo vydané povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky.

(4) Pracovný pomer zaniká smrťou zamestnanca.

Vysvetlivky

Skončenie pracovného pomeru, môže nastať:
• dohodou medzi Vami a Vašim zamestnávateľom (§ 60 ZP)
• jednostrannou výpoveďou zamestnávateľa voči Vám alebo Vašou výpoveďou adresovanou zamestnávateľovi (§ 63 ZP)
• uplynutím doby povolenia na pobyt cudzincov (podrobnejšie § 59, ods.3 ZP)
• uplynutím doby dočasného pridelenia (t.j. ak Vás zamestnáva agentúra a prideľuje Vás na výkon prác k užívateľskému zamestnávateľovi)
• uplynutím doby dohodnutej pri pracovnom pomere na dobu určitú
• okamžitým skončením pracovného pomeru z Vašej strany alebo aj zo strany zamestnávateľa, t.j. ak nastanú dôvody uvedené v § 68, prípadne § 69 ZP • pred ukončením skúšobnej doby, bez udania dôvodu z Vašej strany alebo zo strany zamestnávateľa
• smrťou zamestnanca

Iné spôsoby ukončenia pracovného pomeru, okrem tých, ktoré sú vymenované v § 59 ZP, nie sú povolené.
Zdroj: BARANCOVÁ, H.: Zákonník práce. Komentár s príkladmi. 5.vydanie. Bratislava: SPRINT, 2007.
Zdroj: Zákonník práce s komentárom a judikatúrou. Bratislava: NOVÁ PRÁCA, 2008
Zdroj: BRUNOVSKÝ, Š., DOHÁŇOŠOVÁ, O., JÁNOŠÍKOVÁ, L. a i.: Abeceda mzdovej účtovníčky 2008. 2.vydanie. Olomouc: ANAG, 2008
Zdroj: RYBÁROVÁ, M., VOJNÁROVÁ, A., MAČUHA, M.: Novelizovaný Zákonník práce. Komentár s príkladmi. Bratislava: EPOS, 2007
Zdielať článok na Facebooku
26.01.2010  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)


FOTO: Jupiterimages


Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin