Emócie

 |  Hľadám prácu
6 typov emócií, ktoré pocítite pri zmene zamestnania

Odchod z jedného zamestnania do druhého môže byť ťažkým obdobím vo vašej kariére. Na jednej strane ste radi, že máte pred sebou túto novú, sľubnú príležitosť,... 

 |  Motivácia a inšpirácia
9 jednoduchých spôsobov, ako nepadnúť do pascí, ktoré si vytvorila vaša myseľ

Niekedy môžeme mať pocit, akoby celý náš život pozostával z jedného dlhého zápasu s našimi emóciami, lenivosťou a pokušeniami. A bohužiaľ, víťazstvo nie... 

Diskusie v paláci už tento štvrtok
 |  Kariérny rast
Vysoké IQ nie je všetko: Zvládate svoje emócie?

Dlhoročné skúsenosti koučov poukazujú na fakt, že zatiaľ čo ľudia venujú množstvo času rozvoju vedomostí, niekedy si vôbec neuvedomujú svoj nedostatok... 

Ilustračné foto
 |  Ľudské zdroje
Bojíte sa, že vás reč tela prezradí? Klamstvá o neverbálnej komunikácii odhalené

Reč tela o nás veľa napovie tak v profesionálnom, ako aj v súkromnom živote. Mimika, gestá, výraz tváre či postoj tela ovplyvňujú druhých v názore na nás....