Facet5

 |  Pre zamestnávateľov
Aké mám silné stránky? Aký som líder? Ako nastaviť tím, aby efektívne fungoval? Ako si vybrať ideálneho kandidáta pre pracovnú pozíciu?

Odpovede na tieto otázky ponúka medzinárodne uznávaný a využívaný psychometrický nástroj Facet5. Využíva silu a potenciál osobnosti, podporuje spoločnosti...