SP

Ilustračné foto
Zamestnanie, materská a rodičovská. Ako sa vypočíta dávka v nezamestnanosti?

V roku 2010 som sa zamestnala. Krátko na to som bola šesť mesiacov na materskej a hneď so nastúpila na rodičovskú dovolenku. Do práce som sa opäť vrátila... 

Ilustračné foto
Skončenie práce v skúšobnej dobe, PN-ka a úrad práce

Zamestnávateľ mi v skúšobnej dobe oznámil, že k poslednému dňu v danom mesiaci využíva svoje právo a ukončuje so mnou pracovný pomer. O dva dni neskôr... 

Ilustračné foto
Opätovná dávka v nezamestnanosti. Kedy má na ňu nezamestnaný nárok?

V predchádzajúcom zamestnaní som pracovala 6 rokov, potom som sa zaevidovala na úrade práce a hľadala si zamestnanie, počas ktorého som poberala šesť mesiacov... 

Ilustračné foto
Môžem pracovať a poberať predčasný dôchodok?

Môžem uzavrieť pracovný pomer na dobu určitú, ak som poberateľom predčasného starobného dôchodku?

Ilustračné foto
Ste živnostník a stal sa vám úraz? Nemáte nárok na úrazové dávky!

Úrazovo poistení môžu byť iba zamestnanci, pracujúci u zamestnávateľa. Netýka sa to však živnostníkov. Tí nemajú ani možnosť platiť si takéto poistné dobrovoľne.... 

Ilustračné foto
Zahraničný zamestnanec musí byť prihlásený do poisťovne

Ak začne zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca, je povinný prihlásiť ho do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia vedeného Sociálnou... 

Ilustračné foto
Neoznačená platba z vás môže spraviť neplatiča

Denne príde do Sociálnej poisťovne skoro 19-tisíc platieb. V prípade, ak platba nie je označená, je časovo náročné manuálne zisťovanie jej identity. Avšak... 

Ilustračné foto
Radíme: Dávka v nezamestnanosti po návrate zo Španielska

Žila som desať rokov v Španielsku, kde mám odpracovaných okolo 5 rokov. Momentálne som sa vrátila na Slovensko. Mám možnosť poberať dávku v nezamestnanosti?... 

Ilustračné foto
Mám nárok na predčasný dôchodok, keď sa zamestnám?

Som na predčasnom dôchodku jeden rok. V prípade, že by sa mi podarilo nájsť lepšie platenú prácu, než mám dôchodok, musím prerušiť poberanie predčasný dôchodok?

Ilustračné foto
Pracujúci dôchodcovia si prilepšia!

Od začiatku tohto roka sa budú každoročne k 1. januáru automaticky zvyšovať starobné dôchodky pracujúcim penzistom.