Stres

Hlavnými príčinami stresu sú zlé vzťahy na pracovisku, vysoké nároky zamestnávateľov na podávanie výsledkov a výkonu, prostredie, v akom ľudia pracujú.
 |  Domáce
Každému šiestemu zamestnancovi hrozí na pracovisku stres

Jedno je isté. Zamestnancov hrozí na pracovisku stres. Aby si však nepoškodzovali zdravie, nemali by sa báť sťažovať na stres v práci. Ďalšou možnosťou,... 

Pozor na častý stres v práci! Poškodzujete si zdravie.
 |  Vyhorenie
Stres v práci vás zničí viac, ako si myslíte

Podráždenosť, depresívnosť, úzkostné stavy alebo problémy so spánkom. Za všetkými týmito príznakmi stojí stres z práce. Dnes dokonca každý štvrtý zamestnanec... 

Každý zažíva stres v práci.
 |  Vyhorenie
Najstresujúcejšie a najmenej stresujúce povolania

Niekto si vyberá povolanie podľa toho, čím boli jeho rodičia, druhý rozmýšľa nad výškou možného zárobku. Ďalší podľa svojich záujmov a schopností a iný... 

Slovensko sa umiestnilo aj v rebríčku s najvyššou nezamestnanosťou mladých ľudí.
 |  Prostredie práce
Svetové rebríčky, v ktorých sa umiestnilo Slovensko

Slovensko sa umiestnilo vo viacerých svetových rebríčkov v pracovnej oblasti. Nie však z vlastnej iniciatívy, ale kvôli našim trhových a ekonomickým ukazovateľom.... 

Naučte sa kľudne zvládať stres.
 |  Vyhorenie
Návod, ako sa stať nestresujúcim workoholikom

Ak sa vám pracovné úlohy kopia na stole a napriek tejto skutočnosti máte radi svojuprácu, máte iba jednu možnosť ako prežiť. Ak chcete vyhrať nad dennodennými... 

Nemecké ministerstvo práce sa rozhodlo chrániť zamestnancov pred vyhorením.
 |  Zahraničné
Zamestnanci v Nemecku nemusia dvíhať po práci telefón

Nemecké ministerstvo práce zakázalo manažérom, aby telefonovali zamestnancom, alebo im posielali e-maily po skončení pracovného času, s výnimkou mimoriadnych... 

Šesť z desiatich Slovákov trpí stresom v práci.
 |  Prostredie práce
Slováci sú v práci viac vystresovaní ako Česi

Väčšina ľudí pociťuje stres v práci niekoľkokrát týždenne. Jeho spúšťačom sú hlavne medziľudské vzťahy, dĺžka pracovnej doby a nedostatočné ohodnotenie... 

Najväčší stres v práci spôsobuje neistota.
 |  Vyhorenie
Rebríček stresových situácií v práci

Čo spôsobuje zamestnancom najväčší stres? Najväčších spúšťačom je neistota a strach o pracovné miesto. Menej stresové predstavuje pre zamestnancov nedostatočné... 

Všetky hlavné zložky syndrómu vyhorenia vychádzajú z chronického stresu.
 |  Vyhorenie
Psychických ochorení vyvolaných pracovnými podmienkami pribúda

Depresie a iné psychické ochorenia vedú v rebríčku najčastejších ochorení na druhom mieste, hneď po bolesti svalov a kostí.

Na zamestnancov sa kladú čoraz vyššie nároky.
 |  Vyhorenie
Stres v práci môže zapríčiniť syndróm vyhorenia

Posledné európske prieskumy preukázali, že podľa zamestnancov sa stres v práci v priebehu posledných rokov veľmi výrazne zvýšil. Stres nielenže negatívne... 

Miera nezamestnanosti na Slovensku vzrástla medziročne v mesiaci september na 13,44 percent.
 |  Vyhorenie
Ako zmeniť zamestnanie bez stresu?

Dnes, tak ako kedysi už neplatí, že človek strávi v jednom zamestnaní desať, dvadsať alebo viac rokov. Ľudia pod tridsaťpäť rokov si nemyslia, že ich súčasný... 

Odstráňte od seba všetky prekážky – činnosti, ktoré nemusíte robiť.
 |  Vyhorenie
Tipy, ako premeniť stres na prácu

Viete, ako môžete manažovať stres? Existuje niekoľko základných pravidiel, ako si správne zorganizovať čas a nevytvárať si priepasť medzi vami a splnením...