Ukončenie pracovného pomeru

Nenastúpite do práce? Pripravte sa na to, čo vám hrozí

Poradňa  /   Diskusia

Zamestnanec nám už druhý deň nenastúpil do práce ani nám neoznámil dôvod. Ako môžeme postupovať? Môžeme mu dať výpoveď? Čitateľka Jana


Doručovanie výpovede a plynutie

Doručovanie výpovede a plynutie výpovednej doby

Skončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Keď bola výpoveď zaslaná poštou dňa 30. 3. 2012 a zamestnávateľ až 5.4.2012 povedal, že mu prišla, tak moja výpovedná doba začína plynúť dňom, kedy som ja výpoveď poslala, čiže dátum potvrdenky z pošty alebo dátum kedy si zamestnávateľ poštu vyzdvihol? Kedy mi teda končí výpovedná doba?


Skončenie pracovného pomeru: výpoveď

Skončenie pracovného pomeru: výpoveď alebo dohoda?

Skončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Mnoho ľudí si stále mýli ukončenie pracovného pomeru výpoveďou a ukončenie pracovného pomeru dohodou. Pritom medzi nimi existujú zásadné rozdiely.


Skončenie pracovného pomeru počas

Skončenie pracovného pomeru počas PN

Doba určitá  /   Diskusia

Chcel by som sa opýtať, som momentálne PN a končí mi zmluva 31.3 2012, môže ma prepustiť zamestnávateľ, keď mám zmluvu na dobu určitú a som PN?


Neplatnosť skončenia pracovného pomeru

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Skončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Mala som súdne pojednávanie ohľadne neplatnosti skončenia pracovného pomeru, nakoľko mi nedodali žiadne podklady ku skončeniu pracovného pomeru a ani odvody neodvádzali... Bola som v skúšobnej dobe...Sudkyňa žalobu zamietla...Môže byť výpoveď platná podľa nejakých paragrafov, aj keď nebola písomná??? Lebo pokial viem, skončenie pracovného pomeru musi byt písomné a doručené, inak je neplatné.


Skončenie pracovného pomeru a

Skončenie pracovného pomeru a vystavenie zápočtového listu

Skončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Pracovný pomer som ukončila, ale keďže som bola na PN, tak niektoré veci som nevrátila. Zamestnávateľ mi odkázal po ekonómke, že ak nevrátim tie veci, tak mi nevydá zápočtový lístok do novej práce. Nevrátila som aj notebook, ktorý som dostala za projekt. Po dohode s ekonómkou som ju poprosila, aby mi pripravila doklad, kde som podpísala hmotnú zodpovednosť... 


Mám nárok na odstupné?

Mám nárok na odstupné?

Odstupné  /   Diskusia

V zamestnaní som dostal výpoveď podľa §63 ods. 1 pís. b Zákonníka práce. Bola zrušená moja pracovná pozícia. Pracovný pomer začal od 01.12.2010. Dňa 24.11.2011 mi bola odovzdaná výpoveď podľa tohto paragrafu s tým, že dĺžka výpovednej doby sú dva mesiace, výpovedná doba začína plynúť dňom 01.12.2011 a pracovný pomer končí dňom 31.01.2012. Od 28.11.2011... 


Skončenie pracovného pomeru v

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe počas PN

Skúšobná doba  /   Diskusia

Zamestnancovi bolo v skúšobnej lehote doručené skončenie PP a nariadené čerpanie dovolenky. Zamestnanec nastúpil na PN predposledný deň pred skončením PP, počas čerpania dovolenky (už po prevzatí oznámenia o skončení PP). Predlžuje sa zamestnancovi skúšobná lehota o dobu počas ktorej bol na PN? Kedy mu v tomto prípade skončí PP?


Skončenie pracovného pomeru dohodou

Skončenie pracovného pomeru dohodou alebo výpoveďou?

Skončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Som na PN a dala som výpoveď zo zamestnania, koncom mesiaca február mi konči výpovedná doba, ozvali sa mi až teraz, ale s tým, že mi poslali dohodu o rozviazaní pracovného pomeru a sú tam voľné miesta z dôvodu... par...........§60 a uzavierajú túto........................ poslali mi to dvakrát, mám podpísať a jedno vrátiť. Mne sa to nezdá správne a... 


Skončenie pracovného pomeru s

Skončenie pracovného pomeru s odstupným?

Skončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Mama pracovala na dobu určitú, ale z dôvodu organizačných zmien dostala od zamestnávateľa výpoveď : (Skončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu organizačných zmien u zamestnávateľa.) Túto výpoveď dostala v októbri, ale hneď išla na PN, takže ešte pre začiatkom plynutia výpovednej dvojmesačnej doby. So zamestnávateľom sa ústne dohodli o vyplatení... 


Žiadosť o odchodné

Žiadosť o odchodné

Práca a dôchodok  /   Diskusia

Pracovný pomer som ukončil dohodou ku dňu 31.12.2001 a následne som požiadal SP o riadny starobný dochodok (nárok mi vznikol 20.10.2011). Hoci povinnosť výplaty odchodného som so zamestnávateľom verbálne diskutoval (i jeho ďaľšiu zložku v zmysle KZ), písomne som žiadosť o odchodné nepredložil, a to i z dôvodu nízkej solventnosti zamestnávateľa. Domnieval... Potrebujete poradiť? Napíšte nám

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Mark Twain

Všetky nápady pochádzajú z druhej ruky, vedome či nevedome sme na ne prišli vďaka miliónu vonkajších zdrojov.

Mark Twain