Pracovné podmienky

Nenastúpite do práce? Pripravte sa na to, čo vám hrozí

Poradňa  /   Diskusia

Zamestnanec nám už druhý deň nenastúpil do práce ani nám neoznámil dôvod. Ako môžeme postupovať? Môžeme mu dať výpoveď? Čitateľka Jana


Chcem dať v práci

Chcem dať v práci výpoveď: Mám nárok na odstupné?

Poradňa  /   Diskusia

Vo firme pracujem 10 rokov, pred 3 rokmi ma uznali za plnú invalidnú dôchodkyňu, som onkologickou pacientkou. Stále pracujem, chcem dať ale okamžitú výpoveď. Zamestnávateľ mi však povedal, že nemám nárok na odstupné. Naozaj je to tak? Ako mám ďalej postupovať? Čitateľka Jana


PN a doba určitá:

PN a doba určitá: Na toto má zamestnávateľ právo

PN, OČR, návšteva lekára  /   Diskusia

K 31. januáru 2016 mi skončil pracovný pomer na dobu určitú, no som ešte stále práceneschopná. Zamestnávateľ tvrdil, že som porušila liečebný režim, ale to som im vyvrátila. Vyjadrili sa však, že počas niektorých dní PN mi vyplatia len 50% z nároku. Viac sa neozvali, všetko som im posielala doporučene 1.triedou. Mám im vôbec podpisovať výpoveď alebo nejaký iný doklad? Čitateľka Lucia


Ilustračné foto

Nedostali ste výplatu? Takto zamestnávateľa donútite platiť

Poradňa  /   Diskusia

Môj zamestnávateľ pravidelne mešká s výplatou, niekedy aj tri mesiace. Ako ho donútiť, aby si plnil svoje povinnosti? Môžem ho niekde nahlásiť? Ak áno, kde? Čitateľka Dagmara


Ilustračné foto

Skončila vám rodičovská? Nezabudnite si splniť túto povinnosť

Aktuality  /   Diskusia

Sociálna poisťovňa upozorňuje matky, ktoré po ukončení starostlivosti o dieťa začnú vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej im plynie povinné dôchodkové poistenie, že je ich povinnosťou odhlásiť sa z dôchodkového poistenia, ktoré za ne z dôvodu starostlivosti o dieťa platí štát. Ak tak neurobia, má to dopad aj na postupovanie príspevkov do druhého piliera.


Ilustračné foto

Zamestnávateľ sa sťahuje: Ako postupovať, aby ste na to nedoplatili?

Zrušenie, sťahovanie spoločnosti,organizačné zmeny  /   Diskusia

Firma v ktorej pracujem, plánuje presťahovať výrobu do iného mesta, nesúhlasí s tým však asi tretina zamestnancov. Žiadali sme príspevok na cestovné, no ten nám zamietli, pretože nám pred pár mesiacmi majiteľ navýšil mzdu. Pri zmene adresy firmy sa po dvanástich rokoch zmení aj jej názov. Ak máme odpracovaných 10 rokov a novú zmluvu nepodpíšeme, máme... 


Ilustračné foto

Zdravotné prehliadky vám musí hradiť zamestnávateľ: Môžete sa im vyhnúť?

PN, OČR, návšteva lekára  /   Diskusia

Pri nástupe do zamestnania je vstupná lekárska prehliadka potrebná, alebo je povinná iba pri kategóriách 3. a 4.? Taktiež je tvrdenie, že ak je takáto prehliadka požadovaná ešte pred vznikom pracovného pomeru hradí ju zamestnanec, pravdivé? Zamestnávateľ teda uhrádza prehliadky až po nástupe do práce? Vstupnú lekársku prehliadku je potrebné vyžadovať... 


Ilustračné foto

Pracujete viac alebo máte menší plat ako vaši kolegovia? Zamestnávateľ má na to právo

Pracovné podmienky  /   Diskusia

Môže dať zamestnávateľ novým zamestnancom pracovné zmluvy s inými podmienkami, ako majú zamestnanci v rovnakom pracovnom zaradení, ale boli prijatí už skôr? Pre spresnenie: Zamestnanci, ktorí boli prijatí v minulom roku a skôr, majú v pracovnej zmluve 37 a ½ hodiny týždenne. Zamestnanci, ktorí dostali zmluvy tento rok, už majú 38 a 3/4 hodiny týždenne.... 


Strata blízkeho zabolí, no

Strata blízkeho zabolí, no tomuto sa, žiaľ, nevyhnete: Čo môže žiadať zamestnávateľ?

Dovolenka  /   Diskusia

Zomrela nám 91-ročná teta. Bývali sme v jednom spoločnom dvojgeneračnom dome. Z istých dôvodov nám obec kedysi dávno dala dve čísla domu a teta mala trvalý pobyt na inom čísle ako my, no pohreb som vybavoval ja. Na matrike mi vydali potvrdenie pre zamestnávateľa o vybavení pohrebu, druhé potvrdenie o zúčastnení sa na pohrebe mi v deň pohrebu vydal... 


Ilustračné foto

Chorý zamestnanec žiada odstupné: Má nárok?

PN, OČR, návšteva lekára  /   Diskusia

Zamestnanec je dlhodobo chorý a doniesol nám lekársku správu, na základe ktorej žiada o odstupné. Pracuje u nás od 01.12.2014 a PN je už od 14.4.2015. Ako máme, prosím, postupovať? Čitateľka Jana


Ilustračné foto

Zamestnávateľ ma preradil na inú prácu a chce, aby som pracoval za menej: Čo robiť?

Ukončenie pracovného pomeru  /   Diskusia

Do firmy, kde pracujem, som nastúpil 1.6.2007 ako technológ (ukončená Technická univerzita v Košiciach). Od 1.4.2010 som bol preradený na pozíciu zmocnenec pre kvalitu (+interný audítor a metrológ). Dňa 23.2.2012 sa pozícia premenovala na Predstaviteľ manažmentu za systém manažérstva kvality. Ku 31.8.2015 ma výkonný riaditeľ odvolal z funkcie vzhľadom... 



Potrebujete poradiť? Napíšte nám

Citáty o práci a kariére

Bertold Brecht

V blízkosti chýb rastú úspechy.

Bertold Brecht