Burke Edmund

Úspech je jediné neomylné kritérium múdrosti pre nevzdelané hlavy.