Henry Ward Beecher

Nie práca zabíja ľudí, ale starosti. Starosti sú hrdzou na čepelí.