George Bernard Shaw

Schopný tvorí, neschopný poučuje.