Ralph Waldo Emerson

Ľudia uspejú až vtedy, keď si uvedomia, že ich neúspechy sú príprava na ich víťazstvá.