Marcus Tullius Cicero

Lenivosť je strach pred očakávanou prácou.