Otto František Babler

Tým väčšie budú tvoje zásluhy, čím viac lásky a nadšenia vkladáš do každej práce.