Tomáš Janovic

Pre niektorých je menej náročné vyhodiť sa do vzduchu ako pracovať do roztrhania.