Ignác z Loyoly

Nedbalosť a nezáujem vždy strpčujú lenivému človekovi každú prácu.