Jan Herben

Ľudia sa radi zamestnávajú, aby nemuseli pracovať.