Thomas Alva Edison

Väčšina ľudí prepásne svoju životnú príležitosť, pretože tá je oblečená v montérkách a vyzerá ako práca.