Robert Collier

Úspech je súčet malých snáh opakovaných deň čo deň.