Maxim Gorkij

Ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam.