William Shakespeare

Na zdolanie strmého kopca je zo začiatku potrebné pomalé tempo.