Zrušenie prevádzky a výpoveď zamestnancom

Mám 2 zamestnancov na pracovnú zmluvu od 1.2.2012. Chcela by som uzatvoriť prevádzku k 31.7.2012 z dôvodu slabých tržieb, pretože obchodík nezarobí ani na náklady, ktoré sú s tým spojené. Oboznámili sme s tým už aj zamestnancov, ale vznikol taký problém. Pri podpisovaní pracovnej zmluvy boli oboznámení, že majú pracovnú zmluvu iba na pol roka, keďže nevieme, či sa obchodík uchytí a keby to bolo na dobrej ceste, tak sa pracovné zmluvy predĺžia. Každý s tým súhlasil a teda sa podpísali. Nikto si však nevšimol preklep pracovnej zmluvy, ktorá má dátum namiesto 31.7.2012 teraz 31.7.2013, čiže o rok dlhšie až pred pár dnami. Aj na výplatných páskach mali rátané dovolenky iba na pol roka (12,5 dňa). Chcela by som Vás teda poprosiť o radu. Majú nárok na odstupné? Stačí im dať výpoveď 1 mesiac pred ukončením prevádzky? Čo je v mojom prípade, keďže chceme zatvoriť prevádzku 31.7.2012, tak k 31.6.2012? Ak ma zamestnanci požiadajú o výpoveď pracovného pomeru dohodou, ešte pred tým musím im teda vyplatiť mesačné odstupné?

Poradňa: Ak je pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, končí sa uplynutím doby. Ak sa pracovný pomer skončí uplynutím času, zamestnanci nemajú nárok na odstupné. V prípade, ak je dojednaná doba trvania pracovného pomeru vymedzená konkrétnym dátumom, v prípade dokazovania predpokladáme, že za preukázateľne dojednaný dátum – trvania pracovného pomeru bude považovaný dátum, ktorý je uvedený na pracovnej zmluve.

 

Ak zamestnávateľ zrušuje svoju prevádzku, t.j. zrušuje sa časť zamestnávateľa, považujeme tuto skutočnosť za dôvod výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. a ) Zákonníka práce. Ak je daná výpoveď, pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. Ak pracovný pomer trval ku dňu doručenia výpovede menej ako 1 rok, výpovedná doba je jeden mesiac. Ak zamestnanec, ktorému je daná výpoveď z vyššie uvedeného dôvodu , požiada ešte pred začiatkom plynutia výpovednej doby o skončenie pracovného pomeru dohodou, zamestnávateľ mu musí vyhovieť a zamestnanec má nárok na odstupné vý výške násobku jeho priemerného zárobku a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

 

Ak zamestnávateľ doručí výpoveď v priebehu júna, výpovedná doba začne plynúť od 1.7. a skončí sa k 31.7. Ak zamestnanci požiadajú o skončenie dohodou pred začiatkom plynutia výpovednej doby, pracovný pomer sa môže skončiť dohodou , pričom zamestnancom bude vyplatené odstupné. Ak zamestnanec nepožiada o skončenie dohodou a prípadne ani neprijme návrh zamestnávateľa na skončenie pracovného pomeru dohodou, jeho pracovný pomer sa skončí až uplynutím výpovednej doby jeden mesiac. Ak zamestnávateľ nemá pre zamestnanca počas výpovednej doby prácu, jedná sa o prekážku v práci na stane zamestnávateľa a zamestnancovi za tento čas patrí náhrada mzdy.

 

27.06.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
27.06.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin