Skončenie pracovného pomeru v agentúre

Bol som zamestnaný od 1.6.2010 cez agentúru X u cieľového zamestnávateľa. Pracovná zmluva sa uzavrela na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou. Od 14.5.2012 som na PN z dôvodu úrazu a dnes mi prišla poštou výpoveď ku dňu 18.5.2012. Citujem vyjadrenie z agentúry " Pracovný pomer založený pracovnou zmluvou zo dňa 1.6.2010 sa skončil po uplynutí dohodnutej doby jeho trvania v súlade s ustanovením par. 71 ods. 1 zákona c. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a bodu 5 pracovnej zmluvy a dohody o dočasnom pridelení dňom 18.5.2012 "Bod. č 5 PZ: Pracovný pomer je dohodnutý na dobu určitú, a to na dobu trvania dočasného pridelenia zamestnanca podľa bodu 11 a nasl. tejto pracovnej zmluvy s účinnosťou od 1.6.2010. Pracovný pomer je dohodnutý so skúšobnou dobou v trvaní 3 mesiace. Bod č. 11 PZ: Zamestnanec súhlasí, aby ho zamestnávateľ v súlade s par. 58 Zákonníka práce, dočasne pridelil na výkon práce k inej právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá bude zadávateľom práce." Hlavná otázka je, či je možné, aby mi dal zamestnávateľ výpoveď, aj keď som v tzv. ochrannej dobe, ale zamestnaný som bol na dobu určitú. A ešte otázka ohľadom preplatenia nevyužitej dovolenky a odstupné z dôvodu výpovede zo strany zamestnávateľa.

Poradňa: V tomto prípade musíme rozlišovať medzi skončením výkonu práce dočasne prideleného zamestnanca a skončením pracovného pomeru výpoveďou a dohodou.

 

Doba trvania pracovného pomeru môže byť v pracovnej zmluvy určená konkrétnym časom (dátumom) alebo môže byť určená a vymedzená inými skutočnosťami (napr. počas doby materskej a rodičovskej dovolenky pani XY) a v tomto konkrétnom prípade môže byť dobou určitou doba trvania dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi. Ak bolo v pracovnej zmluve zamestnanca so zamestnávateľom dojednané, že pracovný pomer sa uzatvára na dobu trvania dočasného pridelenia a agentúra nemá možnosť zamestnanaca prideliť k inému užívateľskému zamestnávateľovi, končí sa pracovný pomer uplynutím času.

 

Písomná dohoda o dočasnom pridelení uzatvorená medzi zamestnávateľom a zamestnancom musí obsahovať okrem iného aj dobu, na ktorú sa dočasné pridelenie dohodlo. Dočasné pridelenie sa skončí uplynutím času, na ktorý sa dohodlo. Pred uplynutím tohto času sa končí dočasné pridelenie dohodou účastníkov pracovného pomeru alebo jednostranným skončením účastníkov na základe dohodnutých podmienok.

 

11.06.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
11.06.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin