Skončenie pracovného pomeru na dobu určitú

Rád by som sa opýtal ako postupovať ako zamestnanec pri skončení pracovného pomeru na dobu určitú kde zmluva končí 31.5.2012, ale ja nemám záujem naďalej u zamestnávateľa pracovať čiže chcem ukončiť 31.5.2012 - resp. nechcem podpísať ďalšie predĺženie zmluvy som povinný dať písomnú žiadosť alebo písomne informovať zamestnávateľa o mojom nepredĺžení zmluvy s mojej strany a koľko dní pred skončením zmluvy?!

Poradňa: Pracovný pomer na dobu určitú končí uplynutím doby, na ktorú bol dojednaný, t.j nie je potrebné žiadny ďalší úkon ani zo strany zamestnanca ani zamestnávateľa a zamestnanec a zamestnávateľ nie sú povinní navzájom sa o tejto skutočnosti informovať.

 

Pri skončení pracovného pomeru je zamestnávateľ povinný vydať zamestnancovi potvrdenie o zamestnaní a uviesť v ňom okrem oného aj dobu trvania pracovného pomeru a druh vykonávaných prác. Potvrdenie o zamestnaní musí zamestnávateľ dať zamestnancovi automaticky, a to aj bez žiadosti zamestnanca.

 

Na základe žiadosti zanestnancam, a to do 15 dní od požiadania, musí zamestnávateľ vydať zamestnancovi pracovný posudok. Zamestnávateľ však nie je povinný vydať zamestnancovi pracovný posudok skôr ako dva mesiace pred skončením pracovného pomeru. Pracovným posudkom sú všetky písomnosti týkajúce sa hodnotenia práce zamestnanca, jeho kvalifikácie, schopností a ďalších skutočností, ktoré majú vzťah k výkonu práce.

21.05.2012

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
21.05.2012  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin