Opakovane uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú

V práci mi dali tretí raz pracovnú zmluvu na dobu určitú. Od 1.1.2011 do 31.1.2011. Mám druhú prácu, do ktorej môžem nastúpiť hneď. Môžem dať okamžitú výpoveď, zo dňa na deň?

Poradňa: Podľa aktuálnej právnej úpravy v zmysle ustanovenia § 48 Zákonníka práce, pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

 

Existujú aj výnimky, kedy je možné dojednať ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky, a to výlučne z nasledujúcich dôvodov:

a) zastupovanie zamestnanca,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu,

e) vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru,

f) vykonávania prác tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja,

g) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Takýto dôvod musí byť uvedený aj v pracovnej zmluve. Ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu, t.j., napr. pracovný pomer na určitú dobu bol predĺžený v rámci dvoch rokov viac ako dvakrát, platí, že pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na dobu neurčitú. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 48 ods.1 prvá veta Zákonníka práce.

 

Ak nie sú splnené pri dojednaní pracovného pomeru na dobu určitú vyššie uvedené podmienky platí, že pracovný pomer je dojednaný na dobu neurčitú. Zamestnanec z týchto dôvodov nemôže okamžite skončiť pracovný pomer.

 

25.07.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
28.07.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin