Opätovne uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú

Mala som uzavretú pracovnú zmluvu na dobu určitú do 30. 6. 2010. Od 1. 7. 2010 som dostala novú pracovnú zmluvu na dobu určitá do 30. 6. 2011. Teraz mi však navrhujú novú pracovnú zmluvu na dobu určitú až od septembra 2011. Chcem Vás poprosiť o radu či je to možné aby mi zamestnávateľ dal zmluvu až od septembra alebo mi ju musí dať od júla.

Poradňa: Váš pracovný pomer sa skončí 30.6.2011, zamestnávateľ Vám nemusí zmluvu predĺžiť ani ju nemusí opätovne dohodnúť. Postup, aký navrhuje zamestnávateľ je možný, pre Vás v tom však môže byť jeden podstatný rozdiel. Podľa aktuálnej právnej úpravy v zmysle ustanovenia § 48 Zákonníka práce, pracovný pomer na určitú dobu možno dohodnúť najdlhšie na dva roky. Pracovný pomer na určitú dobu možno predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci dvoch rokov najviac dvakrát. Opätovne dohodnutý pracovný pomer na určitú dobu je pracovný pomer, ktorý má vzniknúť pred uplynutím šiestich mesiacov po skončení predchádzajúceho pracovného pomeru na určitú dobu medzi tými istými účastníkmi.

 

Existujú aj výnimky, kedy je možné dojednať ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu do dvoch rokov alebo nad dva roky, a to výlučne z nasledujúcich dôvodov:

a) zastupovanie zamestnanca,

b) vykonávania prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c) vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d) vykonávania opatrovateľskej služby podľa osobitného predpisu,

e) vykonávania prác, pre ktoré sa vyžaduje vzdelanie umeleckého smeru,

f) vykonávania prác tvorivého zamestnanca vedy, výskumu, vývoja,

g) vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

Takýto dôvod musí byť uvedený aj v pracovnej zmluve. Ak v pracovnej zmluve alebo pri jej zmene neboli splnené zákonné podmienky na uzatvorenie pracovného pomeru na určitú dobu, t.j, napr. Pracovný pomer na určitú dobu bol predĺžený v rámci dvoch rokov viac ako dvakrát, platí , že pracovný pomer sa považuje za uzatvorený na dobu neurčitú. Uvedené vyplýva z ustanovenia § 48 ods.1 prvá veta Zákonníka práce.

 

Takže podľa aktuálnej právnej úpravy, ak by Váš zamestnávateľ s Vami zamestnávateľ predĺžil pracovný pomer, muselo by sa jednať o predĺženie na dobu neurčitú; pokiaľ sa nejedná o jednu z výnimiek uvedenú vyššie ( napr. zastupovanie zamestnanca a pod.) Zamestnávateľ pravdepodobne počíta s navrhovanou novelizáciou Zákonníka práce, ktorá má platiť od 1.9.2011 a má umožniť predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú na tri roky a možnosť pracovný pomer na určitú dobu predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci troch rokov najviac trikrát.

 

09.06.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
09.06.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin