Pokračovanie v práci po uplynutí doby určitej a výpovedná lehota

Na vašej stránke som našiel článok "Pokračovanie v práci po uplynutí doby určitej" kde sa pán pýtal na pokračovanie pracovného pomeru. Mám podobný problém ako opisuje pán, len s tým rozdielom že v záverečných ustanoveniach mám zakotvené že obsah zmluvy možno meniť iba písomne dohodou oboch zmluvných strán. Teda nemal mi môj zamestnávateľ dať podpísať novú zmluvu, keďže obsah tej pôvodnej sa zmenil z doby určitej na neurčitú? Plánujem dať výpoveď a neviem či sa mám riadiť dvojmesačnou výpovednou lehotou.

Poradňa: Jedná sa o článok Pokračovanie v práci po uplynutí doby určitej

 

Ak bol pracovný pomer pôvodne dojednaný na dobu určitú a zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 

Keďže zákon hovorí ....pokiaľ sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodol inak, t.j. pokiaľ neuzatvorili dohodu o zmene pracovnej zmluvy, v ktorej sa mohli dohodnúť napr. napr. predĺžení trvania pracovného pomeru napr. o rok, platí, že pracovný pomer sa zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú.

Uvedená zmena vyplýva zo zákona a nie je potrebné ju potvrdzovať aj tzv. dodatkom k pracovnej zmluvy alebo z tohto dôvodu uzatvárať novú pracovnú zmluvu. Ukončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je možné okrem výpoveďou, pričom pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

 

17.03.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
17.03.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin