Zmena trvania pracovného pomeru z doby určitej na dobu neurčitú

Bol som zamestnaný na dobu určitú od 1.1.2011 do 31.1.2011. Po skončení tejto doby som aj naďalej vykonával prácu a až 8.2.2011 mi dal zamestnávateľ okamžitú výpoveď z dôvodu, že nie je spokojný s mojou prácou. Nedal mi to ani písomne a ani doteraz mi výpoveď nedoručil. Čo mám teraz robiť?

Poradňa: Pisateľ neuvádza vo svojej otázke, či bola dojednaná skúšobná doba. V odpovedi budeme vychádzať z predpokladu, že sa jedná o pracovný pomer, t.j. nie prácu na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru , pracovný pomer bol dojednaný na dobu určitú a skúšobná doba nebola dojednaná.

 

Ak je pracovný pomer dojednaný na dobu určitú, skončí sa uplynutím tejto doby. Ak zamestnanec pokračuje po uplynutí dohodnutej doby s vedomím zamestnávateľa ďalej vo výkone práce, platí, že sa tento pracovný pomer zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, ak sa zamestnávateľ nedohodne so zamestnancom inak.

 

Ak vychádzame z vyššie citovaného ustanovenia § 71 ods. 2 Zákonníka práce, najprv je potrebné určiť, či zamestnanec aj po uplynutí dohodnutej doby pokračoval vo vykonávaní prác, pričom zamestnávateľ o tom vedel. Ak zamestnanec vykonával prácu bez vedomia zamestnávateľa alebo napriek zákazu zamestnávateľa, pracovný pomer sa nebude považovať za predĺžený na neurčito.

 

Ak zamestnanec vykonával prácu do 8.2 so súhlasom alebo s vedomím zamestnávateľa, k ukončeniu pracovného pomeru uplynutím dojednanej doby nedošlo a pracovný pomer sa zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú. V tom prípade zamestnávateľ nemôže zamestnancovi dať „okamžitú výpoveď „ z pracovného pomeru, taká ani neexistuje; zamestnávateľ by mohol skončiť pracovný pomer so zamestnancom spôsobom nazývaným okamžité skončenie alebo výpoveďou. Ani jedno ani druhé nie je možné vykonať bez dôvodu a už vôbec nie len slovne.

 

Pisateľ uvádza v otázke, že dôvodom skončenia pracovného pomeru/výpovede zo strany zamestnávateľa má byť nespokojnosť s prácou zamestnanca. Táto skutočnosť síce môže výpovedným dôvodom, ale vyžaduje sa splnenie určitým zákonných predpokladov, konkrétne podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. d) bod 4, ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil, až vtedy môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď. Ak je daná výpoveď , pracovný pomer sa skončí uplynutím výpovednej doby.

 

Pisateľ v tomto prípade môže zamestnávateľovo oznámiť, že trvá na tom, aby ho zamestnávateľ ďalej zamestnával, lebo jeho pracovný pomer sa zmenil na pracovný pomer na dobu neurčitú a zamestnávateľ ho platne neukončil.

 

17.03.2011

 

Svoje otázky do poradne nám zasielajte na poradna@firma.zoznam.sk

Zdielať článok na Facebooku
20.03.2011  |  
Hodnotenie článku:
0.0/5 (0 hlasov)

TV program TV program Telkáč.sk
Nenechajte si ujsť svoje obľúbené filmy a seriály.

Citáty o práci a kariére

Lily Tomlin

Problém s bezohľadnou honbou krýs za kariérou spočíva v tom, že aj keď vyhráte, stále zostanete krysou.

Lily Tomlin